Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 19.05.2020, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.140.2020.2.DJD, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Zakup sadzonek i uprawa winorośli oraz wydatki bezpośrednio związane z produkcją wina jako koszty uzyskani przychodu ze sprzedaży wytworzonego wina. Brak obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w sytuacji uzyskiwania przychodów z produkcji i sprzedaży wina zaliczanych do źródła przychodów określonego w art.

Zakup sadzonek i uprawa winorośli oraz wydatki bezpośrednio związane z produkcją wina jako koszty uzyskani przychodu ze sprzedaży wytworzonego wina. Brak obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w sytuacji uzyskiwania przychodów z produkcji i sprzedaży wina zaliczanych do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 9.

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2020 r. (data wpływu 4 lutego 2020 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 marca 2020 r. (data wpływu 27 marca 2020 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

  • kosztów uzyskania przychodów związanych z zakupem sadzonek i uprawą winorośli jest nieprawidłowe,
  • kosztów uzyskania przychodów związanych z produkcją wina jest prawidłowe,
  • wymogu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lutego 2020 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 11 marca 2020 r., Nr 0113-KDIPT2-1.4011.140.2020.1.DJD, na podstawie art. 13 § 2a, art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h powołanej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 11 marca 2020 r. (data doręczenia 13 marca 2020 r.). Wnioskodawca uzupełnił powyższy wniosek pismem z dnia 17 marca 2020 r. (data wpływu 27 marca 2020 r.), nadanym za pośrednictwem operatora pocztowego w dniu 13 marca 2020 r.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest rolnikiem, podatnikiem podatku VAT. W 2016 r. rozpoczął uprawę winorośli odmian przetwórczych z zamiarem produkcji wina gronowego wyłącznie z własnych winogron. Trwa proces produkcyjny, do chwili obecnej Wnioskodawca nie uzyskał jeszcze żadnych przychodów z tego tytułu. Poza winnicą Wnioskodawca użytkuje również inne grunty rolne. Jako rolnik, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2011 r., Nr 173, poz. 690, z późn. zm.) oraz art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.), Wnioskodawca nie musi się rejestrować jako przedsiębiorca w CEIDG o ile nie wytworzy więcej niż 100 hektolitrów wina z własnych upraw. Spełnia ten warunek i Jego produkcja nie przekroczy ww. ilości w bieżącym roku podatkowym. W przyszłości Wnioskodawca planuje przekroczyć 100 hektolitrów wina i wtedy będzie zobligowany zarejestrować się jako przedsiębiorca w CEIDG.

Rozpoczynając uprawę winorośli Wnioskodawca ponosił i ciągle ponosi koszty związane z tą uprawą. Główne koszty to: zakup sadzonek winorośli, zakup nawozów i środków ochrony, zakup i montaż rusztowania, zakup paliwa do sprzętu rolniczego, zakup maszyn i urządzeń do wykonywania prac ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00