Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego rok 2022 poz. 7
Wersja aktualna od 2022-03-24
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego rok 2022 poz. 7
Wersja aktualna od 2022-03-24
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

UCHWAŁA NR 9/2015
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 12 marca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu refinansowania banków kredytem lombardowym oraz kredytem w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski"

z dnia 12 marca 2015 r. (DUNBP z 2015 r., poz. 5)

t.j. z dnia 25 lipca 2017 r. (DUNBP z 2017 r., poz. 19)

t.j. z dnia 24 marca 2022 r. (DUNBP z 2022 r., poz. 7)

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 i 2447) uchwala się, co następuje:

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1. Wprowadza się "Regulamin refinansowania banków kredytem lombardowym oraz kredytem w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski", stanowiący załącznik do uchwały.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2. 1. Narodowy Bank Polski, zwany dalej "NBP", wypowie dotychczasowe warunki umów o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt oraz umów o udzielanie kredytu technicznego i przenoszenie praw z papierów wartościowych zawarte na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów.

2. Wraz z wypowiedzeniem, o którym mowa w ust. 1, NBP doręczy bankom - kredytobiorcom regulamin, o którym mowa w § 1.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3. Uchwałę stosuje się do umów zawartych od dnia jej wejścia w życie.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 4. Traci moc uchwała nr 7/2010 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu refinansowania banków kredytem lombardowym oraz kredytem w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski" (Dz. Urz. NBP Nr 4, poz. 4 i Nr 20, poz. 24, z 2012 r. poz. 3 oraz z 2013 r. poz. 11).

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 kwietnia 2015 r., z wyjątkiem § 2, który wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr 9/2015 Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 12 marca 2015 r.

REGULAMIN REFINANSOWANIA BANKÓW KREDYTEM LOMBARDOWYM ORAZ KREDYTEM W CIĄGU DNIA OPERACYJNEGO PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00