Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji i Nauki rok 2023 poz. 13
Wersja aktualna od 2023-02-15
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji i Nauki rok 2023 poz. 13
Wersja aktualna od 2023-02-15
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

ZARZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

z dnia 14 lutego 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) w związku z art. 12 ust. 1 Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. i ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską w dniu 7 lipca 1991 r. (Dz. U. z 1991 r. poz. 526, z 2000 r. poz. 11 oraz z 2013 r. poz. 677) zarządza się, co następuje:

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1. W zarządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki (Dz. Urz. MEiN poz. 2) w § 2 w ust. 2:

1) w pkt 2 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) Jagoda Kmita,

b) Konrad Zacharski;";

2) w pkt 8 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) Paulina Moskal;";

3) w pkt 13 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) Oskar Frydrych,

b) Dominika Szostak;";

4) w pkt 15 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) Martyna Patrycja Łuszczek;".

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00