Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji i Nauki rok 2023 poz. 14
Wersja aktualna od 2023-02-15
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji i Nauki rok 2023 poz. 14
Wersja aktualna od 2023-02-15
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 14 lutego 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do szkół polskich oraz szkół i zespołów szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, działających w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, realizowanego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"

Na podstawie § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" (Dz. U. poz. 1675) zarządza się, co następuje:

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1. W zarządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do szkół polskich oraz szkół i zespołów szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, działających w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, realizowanego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" (Dz. Urz. MEiN poz. 6) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu - Emilia Różycka;

2) pozostali członkowie Zespołu:

a) Agnieszka Koterla,

b) Beata Pietrzyk,

c) Bożena Skomorowska - sekretarz Zespołu.".

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18 i 1842).

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00