Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Orzeczenie

Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 17 listopada 2022 r., sygn. II SAB/Go 61/22

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof Rogalski (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Jarosław Piątek Sędzia WSA Michał Ruszyński po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 17 listopada 2022 r. sprawy ze skargi Organizacji Międzyzakładowej w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego na bezczynność Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego do rozpoznania wniosku skarżącej Organizacji Międzyzakładowej w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego z dnia [...] lipca 2022 r., w terminie czternastu dni od dnia doręczenia akt wraz z prawomocnym wyrokiem, II. stwierdza, że Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego dopuścił się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. zasądza od Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na rzecz skarżącej Organizacji Międzyzakładowej w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego kwotę 100 (sto) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

Organizacja Międzyzakładowa nr [...] w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego, powołując się na przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r., poz. 902, dalej: u.d.i.p.) wnioskiem z dnia [...] lipca 2022 r. zwróciła się do Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego o udostępnienie następujących informacji:

a) czy w okresie od [...] czerwca 2022 r. [...] lipca 2022 r. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. otrzymał korespondencję od nadawcy - Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD?

b) czy w okresie od [...] czerwca 2022 r. [...] lipca 2022 r. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego otrzymał korespondencję od nadawcy - Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego [...] ?

c) treści wszelkiej korespondencji otrzymanej z Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD w przypadku jeśli odpowiedź na pytanie zawarte w lit. a) jest twierdząca,

d) treści wszelkiej ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00