Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
2023-01-20
 • insert_invitation
  2023-01-20
  • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za IV kwartał 2022 r.
  • Wpłata zaliczki kwartalnej za IV kwartał 2022 r.
  • Zapłata składek za grudzień 2022 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FS, FGŚP i FEP przez pozostałych płatników składek oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
  • Wpłata zaliczki miesięcznej za grudzień 2022 r.
  • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w grudniu 2022 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów
  • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych otrzymywanych bez pośrednictwa banku, osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, udziału w organach stanowiących osób prawnych, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, osobistego świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatników)
  • Złożenie zawiadomienia o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej (w razie wyboru skali podatkowej), a w przypadku przejścia z karty podatkowej na inne formy opodatkowania złożenie oświadczenia o wyborze podatku liniowego lub ryczałtu ewidencjonowanego
  • Zapłata składki na PFRON i złożenie deklaracji (DEK-I-o, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-W) za grudzień 2022 r. oraz DEK-R za 2022 r.
  • Wpłata za grudzień 2022 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 30g updof
  • Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu CIT-5
  • Złożenie deklaracji PIT-6 do wymiaru w 2023 r. zaliczek podatku od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych
  • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych w grudniu 2022 r. wynagrodzeń z umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło
  • Wpłata za grudzień 2022 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b updop
  • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za grudzień 2022 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4–5a, 13–16 oraz art. 30a ust. 1 updof
Najbliższe ważne terminy
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00