Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C, 2020 nr 182
 • description flaga
  Akt prawny

  Kursy walutowe euro (Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.) 29 maja 2020 r. 2020/C 182/03

 • description flaga
  Akt prawny

  Kursy walutowe euro (Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.) 1 czerwca 2020 r. 2020/C 182/04

 • description flaga
  Akt prawny

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9797 – AUNDE Group/Toyota Boshoku/TB Kawashima Automotive Textile (India) JV)

 • description flaga
  Akt prawny

  Zawiadomienie Komisji w sprawie stosowania wymogów dotyczących etykietowania energetycznego wyświetlaczy elektronicznych, pralek i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych, urządzeń chłodniczych i zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych oraz wymogów dotyczących ekoprojektu w odniesieniu do dostarczania informacji dotyczących zasilaczy zewnętrznych

 • description flaga
  Akt prawny

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 10 lutego 2020 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie AT.40528 – Meliá (Holiday Pricing) Sprawozdawca: Francja

 • description flaga
  Akt prawny

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające Sprawa AT.40528 – Meliá (Holiday Pricing)

 • description flaga
  Akt prawny

  Streszczenie decyzji Komisji z dnia 21 lutego 2020 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 53 Porozumienia EOG Sprawa AT.40528 – Meliá (Holiday Pricing) (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 893)

 • description flaga
  Akt prawny

  Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie mandatu negocjacyjnego do zawarcia umowy międzynarodowej w sprawie wymiany danych osobowych między Europolem a nowozelandzkimi organami ścigania (Pełny tekst niniejszej opinii jest dostępny w wersji angielskiej, francuskiej i niemieckiej na stronie internetowej EIOD www.edps.europa.eu)

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00