Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C, 2020 nr 369
 • description flaga
  Akt prawny

  Kursy walutowe euro (Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.) 30 października 2020 r. 2020/C 369/05

 • description flaga
  Akt prawny

  Kursy walutowe euro (Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.) 2 listopada 2020 r. 2020/C 369/06

 • description flaga
  Akt prawny

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 15 marca 2019 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie AT.40411 – Wyszukiwarka Google (AdSense) Sprawozdawca: Chorwacja

 • description flaga
  Akt prawny

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 19 marca 2019 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie AT.40411 – Wyszukiwarka Google (AdSense) Sprawozdawca: Chorwacja

 • description flaga
  Akt prawny

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające Wyszukiwarka Google (AdSense) (AT.40411)

 • description flaga
  Akt prawny

  Streszczenie decyzji Komisji z dnia 20 marca 2019 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 54 Porozumienia EOG (Sprawa AT.40411 – Wyszukiwarka Google (AdSense)) (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 2173)

 • description flaga
  Akt prawny

  Sprawozdanie specjalne nr 23/2020 „Europejski Urząd Doboru Kadr – czas dostosować proces doboru pracowników do zmieniających się potrzeb kadrowych”

 • description flaga
  Akt prawny

  Komunikat rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

 • description flaga
  Akt prawny

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9985 — GardaWorld/G4S) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

 • description flaga
  Akt prawny

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9609 — Mann Mobilia/Tessner Holding/Tejo/Roller)

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00