Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C, 2020 nr 379
 • description flaga
  Akt prawny

  Kursy walutowe euro — 9 listopada 2020 r.

 • description flaga
  Akt prawny

  Komunikat Komisji Komunikat wyjaśniający Komisji w odniesieniu do sporządzania, badania i publikowania sprawozdań finansowych zawartych w rocznych raportach finansowych sporządzonych zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/815 w sprawie jednolitego elektronicznego formatu raportowania (ESEF) 2020/C 379/01

 • description flaga
  Akt prawny

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9434 — UTC/Raytheon) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 379/02

 • description flaga
  Akt prawny

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9861 — Unilabs/Medbase/JV) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 379/03

 • description flaga
  Akt prawny

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji 20 sierpnia 2019 r. Sprawa M.8870 – E.ON/Innogy Sprawozdawca: Dania 2020/C 379/05

 • description flaga
  Akt prawny

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające (Na podstawie art. 16 i 17 decyzji 2011/695/UE Przewodniczącego Komisji Europejskiej z dnia 13 października 2011 r. w sprawie funkcji i zakresu uprawnień urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji (Dz.U. L 275 z 20.10.2011, s. 29) („decyzja 2011/695/UE”).) E.ON/Innogy (Sprawa M.8870) 2020/C 379/06

 • description flaga
  Akt prawny

  Streszczenie decyzji Komisji z dnia 17 września 2019 r. uznającej koncentrację za zgodną z rynkiem wewnętrznym oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa M.8870 – E.ON/Innogy) (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 6530) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) 2020/C 379/07

 • description flaga
  Akt prawny

  Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie 2020/C 379/08

 • description flaga
  Akt prawny

  Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia standardowej zmiany w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 2020/C 379/09

 • description flaga
  Akt prawny

  Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia standardowej zmiany w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 2020/C 379/10

 • description flaga
  Akt prawny

  Sprostowanie do otwartego zaproszenia do składania wniosków – GP/DSI/ReferNet_FPA/002/20 – ReferNet – Europejska sieć ekspertów w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego ( Dz.U. C 327 z 5.10.2020 )

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00