Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C, 2021 nr 139
 • description flaga
  Akt prawny

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (sprawa M.10081— KION/Jungheinrich/HSP) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 139/01

 • description flaga
  Akt prawny

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10143 — Inter-Risco/Unavets/OneVet) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 139/02

 • description flaga
  Akt prawny

  Zawiadomienie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących od dnia 1 maja 2021 r. (Opublikowano zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1.)) 2021/C 139/04

 • description flaga
  Akt prawny

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10215 — CVC/Carlyle/MedRisk) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 139/05

 • description flaga
  Akt prawny

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10236 — Goldman Sachs/Oikos) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 139/06

 • description flaga
  Akt prawny

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10059 — SK hynix/ Działalność przedsiębiorstwa Intel dotycząca NAND i SSD) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 139/07

 • description flaga
  Akt prawny

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10219 — Cerberus/Koch Industries/PQ Performance Chemicals) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 139/08

 • description flaga
  Akt prawny

  Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia standardowej zmiany w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 2021/C 139/09

 • description flaga
  Akt prawny

  Publikacja jednolitego dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, oraz odesłania do publikacji specyfikacji produktu objętego nazwą w sektorze wina 2021/C 139/10

 • description flaga
  Akt prawny

  Sprostowanie do komunikatu Urzędu Nadzoru EFTA na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Ustanowienie obowiązków użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 132 z dnia 15 kwietnia 2021 r.) 2021/C 139/11

 • description flaga
  Akt prawny

  Sprostowanie do komunikatu Urzędu Nadzoru EFTA na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkami użyteczności publicznej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 132 z dnia 15 kwietnia 2021 r.) 2021/C 139/12

 • description flaga
  Akt prawny

  Kursy walutowe euro — 19 kwietnia 2021 r.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00