Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C, 2021 nr 24
 • description flaga
  Akt prawny

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9984 — CIMIC/Elliott/Thiess)

 • description flaga
  Akt prawny

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (sprawa M.9911 — Voith/PCSH/TSA)

 • description flaga
  Akt prawny

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10034 — Pizarreño/Maderas Arauco/E2E JV)

 • description flaga
  Akt prawny

  Zalecenie Rady w sprawie wspólnych ram stosowania i walidacji szybkich testów antygenowych oraz wzajemnego uznawania wyników testów na COVID-19 w UE

 • description flaga
  Akt prawny

  Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.9892 — Leonardo/Thales/VSB) (Voor de EER relevante tekst)

 • description flaga
  Akt prawny

  Kursy walutowe euro — 21 stycznia 2021 r.

 • description flaga
  Akt prawny

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2020 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie AT.40410 – Etylen – Sprawozdawca: Republika Czeska

 • description flaga
  Akt prawny

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające (Sprawa AT.40410 – Etylen)

 • description flaga
  Akt prawny

  Streszczenie decyzji Komisji z dnia 14 lipca 2020 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Sprawa AT. 40410 – Etylen) (notyfikowana jako dokument nr C(2020)4817 final)

 • description flaga
  Akt prawny

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 27 maja 2019 r. dotycząca wstępnego projektu decyzji Sprawa M.8713 – Tata Steel/ThyssenKrupp/JV – Sprawozdawca: Bułgaria

 • description flaga
  Akt prawny

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające (Sprawa M.8713 – Tata Steel/ThyssenKrupp/JV)

 • description flaga
  Akt prawny

  Streszczenie decyzji Komisji z dnia 11 czerwca 2019 r. uznającej koncentrację za niezgodną z rynkiem wewnętrznym oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa M.8713 – Tata Steel/Thyssenkrupp/JV) (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 4228)

 • description flaga
  Akt prawny

  Informacja przekazywana przez Komisję na podstawie decyzji Rady (UE) 2020/1421

 • description flaga
  Akt prawny

  Sprawozdanie specjalne nr 2/2021 – Unijna pomoc humanitarna na rzecz edukacji – zapewniono wsparcie dla dzieci w potrzebie, ale pomoc powinna mieć charakter długoterminowy i trafiać do większej liczby dziewcząt

 • description flaga
  Akt prawny

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10105 — FSN Capital/Obton Invest/Obton Group) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

 • description flaga
  Akt prawny

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10131 — Partners Group/Warburg Pincus/Ecom Express Private) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

 • description flaga
  Akt prawny

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M. 10117 — A.P. Moller/APMH Invest/Faerch Group) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

 • description flaga
  Akt prawny

  Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia standardowej zmiany w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

 • description flaga
  Akt prawny

  Zawiadomienie dla przedsiębiorstw zamierzających wprowadzać wodorofluorowęglowodory luzem do obrotu w Unii Europejskiej w 2022 r.

 • description flaga
  Akt prawny

  Ogłoszenie Informacyjne – Konsultacje Publiczne – Propozycja Indonezji w sprawie oznaczeń geograficznych, które mają być chronione w UE

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00