Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C, 2021 nr 463
 • description flaga
  Akt prawny

  Kursy walutowe euro — 15 listopada 2021 r.

 • description flaga
  Akt prawny

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10141 – SANACORP PHARMAHANDEL / LEOPOLD FIEBIG AND GERDA NÜCKEL) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 463/01

 • description flaga
  Akt prawny

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10097 – AMD / XILINX) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 463/02

 • description flaga
  Akt prawny

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10490 – BAIN CAPITAL / CTI / BBG HOLDING) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 463/03

 • description flaga
  Akt prawny

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10184 – CHANNEL 5 / BBC / ITV / CHANNEL 4 / DIGITAL UK) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 463/04

 • description flaga
  Akt prawny

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10479 – TELENET / WILLEMEN GROEP / LIVIT) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 463/05

 • description flaga
  Akt prawny

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10466 – GOLDMAN SACHS / ENEOS / NIPPO) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 463/06

 • description flaga
  Akt prawny

  Ogłoszenie skierowane do osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2013/255/WPZiB, wykonywanej decyzją wykonawczą Rady (WPZiB) 2021/1984, i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 36/2012, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2021/1983, w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii 2021/C 463/07

 • description flaga
  Akt prawny

  Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2013/255/WPZiB i rozporządzeniu Rady (UE) nr 36/2012, w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii 2021/C 463/08

 • description flaga
  Akt prawny

  Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.)) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 463/10

 • description flaga
  Akt prawny

  Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.)) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 463/11

 • description flaga
  Akt prawny

  Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.)) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 463/12

 • description flaga
  Akt prawny

  Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.)) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 463/13

 • description flaga
  Akt prawny

  Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.)) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 463/14

 • description flaga
  Akt prawny

  Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.)) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 463/15

 • description flaga
  Akt prawny

  Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.)) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 463/16

 • description flaga
  Akt prawny

  Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.)) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 463/17

 • description flaga
  Akt prawny

  PUBLIKACJA ISTOTNYCH CZĘŚCI POSTANOWIENIA O OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI I O POSTAWIENIU W STAN LIKWIDACJI MAJĄTKU ČESKOSLOVENSKÉ ÚVĚRNÍ DRUŽSTVO (W LIKWIDACJI) 2021/C 463/18

 • description flaga
  Akt prawny

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10503 – SK Capital Partners / Seqens) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 463/19

 • description flaga
  Akt prawny

  Publikacja wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych 2021/C 463/20

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00