Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C, 2021 nr 495
 • description flaga
  Akt prawny

  Kursy walutowe euro — 8 grudnia 2021 r.

 • description flaga
  Akt prawny

  Dni ustawowo wolne od pracy w 2022 r.: państwa EOG/EFTA oraz instytucje EOG 2021/C 495/02

 • description flaga
  Akt prawny

  Zawiadomienie Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących państwa EFTA od dnia 1 sierpnia 2021 r. (Opublikowane zgodnie z przepisami dotyczącymi stóp referencyjnych i dyskontowych określonymi w części VII wytycznych Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie pomocy państwa oraz art. 10 decyzji Urzędu Nadzoru EFTA nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. (Dz.U. L 139 z 25.5.2006, s. 37 oraz Suplement EOG do Dz.U. nr 26/2006 z 25 maja 2006, s. 1.)) 2021/C 495/03

 • description flaga
  Akt prawny

  Ogłoszenie o konkursie otwartym 2021/C 495/04

 • description flaga
  Akt prawny

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10396 – GIP / MERIDIAM / NEW SUEZ) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 495/05

 • description flaga
  Akt prawny

  Publikacja jednolitego dokumentu zmienionego w następstwie zatwierdzenia zmiany nieznacznej zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 2021/C 495/06

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00