Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny na dzień 21-02-2024
Artykuł aktualny na dzień 21-02-2024
Data publikacji: 2024-02-07

Nieodpłatne świadczenie usług a VAT – wybrane zagadnienia na przykładach

Co do zasady świadczenie usług na terytorium kraju podlega opodatkowaniu, jeżeli jest odpłatne. Ustawodawca wprowadził jednak pewne wyjątki, tj. objął opodatkowaniem VAT takie sytuacje, gdy nie pobrano wprawdzie należności, ale miało miejsce pewne świadczenie na cele prywatne, konsumpcyjne, niezwiązane z działalnością gospodarczą. 

Kwestie świadczeń nieodpłatnych nastręczają wiele praktycznych trudności. Poniżej wyjaśniamy wybrane problemy, związane m.in. z: oceną przesłanki związania świadczenia z działalnością gospodarczą, związkiem opodatkowania z prawem do odliczenia, użyczeniem, ustalaniem podstawy opodatkowania, tzw. świadczeń częściowo odpłatnych.

Na wstępie przypomnijmy, że na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o VAT za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

  1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych,

  2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

1. Kiedy od użycia środków transportu do celów prywatnych należy naliczyć VAT

Problem 

Podatnik zakupił do swojej firmy samochód (odliczył 50%, nie zgłosił auta na VAT-26 ani nie prowadzi ewidencji przebiegu) oraz rower (tu odliczył 100% VAT). Jakie skutki w VAT może mieć to, że od czasu do czasu samochód czy rower są używane w celach osobistych?

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00