Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
book

Książka

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych

 

Wprowadzenie

Biura rachunkowe odgrywają istotną rolę w walce z procederem prania pieniędzy. Aby mogły robić to skutecznie, muszą znać i rozumieć przepisy ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.). Ustawa jest sukcesywnie nowelizowana.

W ostatnim czasie najistotniejszych zmian w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dokonano ustawą z 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej. Zmiany miały na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy 2019/1153. Dodać jednak w tym miejscu należy, iż część zmian dokonana została w rozdziale dziewiątym ustawy (Ochrona i udostępnianie informacji), niebędącego przedmiotem rozważań niniejszej publikacji.

Wspomniana ustawa poszerzyła słowniczek ustawowy o nowe pojęcia. Dodano przepisy związane z umożliwieniem pozyskiwania danych z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych przez określone w ustawie organy w drodze teletransmisji. Poszerzono ponadto katalog deliktów administracyjnych.

Ustawa z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego wprowadziła natomiast uprawnienie Generalnego Inspektora do działania z urzędu w zakresie udostępniania posiadanych informacji, co ma na celu zagwarantowanie prawidłowego i skutecznego kanału wymiany informacji pomiędzy Generalnym Inspektorem a organami ścigania (są to jednak zmiany dokonane we wspomnianym rozdziale 9.).

Ustawą z 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców wydłużono termin na dokonanie zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Ustawą – z tego samego dnia – o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw rozszerzono katalog informacji przekazywanych przez instytucje obowiązane Generalnemu Inspektorowi, jednakże dotyczy to wyłącznie notariuszy.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00