Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny na dzień 17-06-2024
Artykuł aktualny na dzień 17-06-2024
Data publikacji: 2024-05-14

Dodatkowe zobowiązania i sankcje VAT

1. Sankcje za błędy w ewidencji VAT

1.1. Błąd w ewidencji VAT – sankcje z ustawy o VAT

Obowiązki podatnika w przypadku stwierdzenia błędu w ewidencji VAT

Sankcja z ustawy o VAT

Podatnik w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wezwania ma obowiązek złożyć korektę błędów lub wyjaśnienia, w przypadku gdy US wzywa podatnika do skorygowania ewidencji, wskazując te błędy.

Jeżeli podatnik, wbrew obowiązkowi:

1) nie prześle ewidencji skorygowanej w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu lub nie złoży wyjaśnień albo zrobi to po terminie,

2) w złożonych wyjaśnieniach nie wykaże, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu

– naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć, w drodze decyzji, na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd*.

Karę należy wpłacić w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

* Nie stosuje się do podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który za ten sam czyn ponosi odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe.

1.2. Błąd w ewidencji VAT – sankcje z Kodeksu karnego skarbowego

Lp.

Rodzaj czynu zabronionego

Sankcja z Kodeksu

karnego skarbowego

1

2

3

1.

Nieprzesłanie księgi lub przesłanie księgi nierzetelnej lub wadliwej

Osoba, która:

● wbrew obowiązkowi nie przesyła księgi (w tym przypadku JPK) właściwemu organowi podatkowemu,

● przesyła nierzetelną księgę

podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

W przypadkach mniejszej wagi sprawca podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Karze grzywny za wykroczenie skarbowe podlega również ten, kto:

● księgę przesyła po terminie lub

● przesyła księgę wadliwą.

2.

Niezłożenie księgi w wymaganej formie

Podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania:

● nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia lub

● wbrew obowiązkowi nie składa ich za pomocą środków komunikacji elektro- nicznej lub składa je niezgodnie z wzorem dokumentu elektronicz­nego

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00