Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Ustaw rok 2002 nr 93 poz. 822
Wersja aktualna od 2002-06-30
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2002 nr 93 poz. 822
Wersja aktualna od 2002-06-30
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 25 czerwca 2002 r.

w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowości statusu miasta

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558) zarządza się, co następuje:

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1.Z dniem 1 stycznia 2003 r. ustala się granice następujących gmin:

1) w województwie małopolskim, w powiecie dąbrowskim - gminy Dąbrowa Tarnowska i w powiecie tarnowskim - gminy Żabno przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Dąbrowa Tarnowska obszaru wsi Morzychna, stanowiącego obręb ewidencyjny Morzychna o powierzchni 220,00 ha z gminy Żabno,

2) [1] w województwie śląskim - miasta na prawach powiatu Bytom i w powiecie tarnogórskim - gminy o statusie miasta Radzionków przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Bytom części obszaru obrębu ewidencyjnego Radzionków, tj. części działki nr 1262/23 o powierzchni 10,76 ha, działki nr 1264/23 o powierzchni 0,12 ha i części działki nr 1265/23 o powierzchni 0,06 ha z gminy o statusie miasta Radzionków - o łącznej powierzchni 10,94 ha. Granica północna terenu przemieszczanego ma przebieg prostoliniowy od projektowanego punktu granicznego 201 do projektowanego punktu granicznego 200 (powstałych w wyniku podziału działki nr 1265/23) wzdłuż istniejącego chodnika ulicy Sikorskiego. W punkcie granicznym 200 granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie w linii prostej do punktu granicznego 5, a od punktu granicznego 5 w kierunku południowo-wschodnim w linii prostej do punktu granicznego 9 wzdłuż krawędzi istniejącej drogi gruntowej (połączenie w linii prostej punktów granicznych nr 5 i 9 nastąpi w wyniku podziału działki nr 1262/23). Granica wschodnia terenu przebiega wzdłuż istniejącego ogrodzenia od punktu granicznego 9 w kierunku południowym do punktu granicznego 45, w którym ulega załamaniu w kierunku południowo-zachodnim i dalej ma przebieg prostoliniowy wzdłuż ogrodzenia oczyszczalni ścieków do punktu granicznego 51. W punkcie 51 granica ulega załamaniu i biegnie w kierunku południowym częściowo wzdłuż istniejącego ogrodzenia, a dalej u góry skarpy do punktu granicznego 42. Granica południowo-zachodnia biegnie wzdłuż granicy administracyjnej między gminami o statusie miasta Radzionków i Bytom brzegiem potoku Seget. Granica zachodnia biegnie w kierunku północnym częściowo wzdłuż istniejącego ogrodzenia od punktu granicznego 23 do punktu 18, w którym jej przebieg ulega załamaniu w kierunku wschodnim wzdłuż ogrodzenia do punktu 19. W punkcie 19 granica załamuje się i biegnie w kierunku północnym do punktu 12 wzdłuż istniejącego ogrodzenia, w którym ponownie ulega załamaniu w kierunku wschodnim i biegnie w linii prostej do punktu granicznego 14. Od punktu granicznego 14 granica biegnie w kierunku północnym częściowo wzdłuż istniejącego ogrodzenia do projektowanego punktu 201.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2.Z dniem 1 stycznia 2003 r. nadaje się status miasta miejscowości Tarczyn, w gminie Tarczyn, w powiecie grójeckim, w województwie mazowieckim.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3.Z dniem 1 stycznia 2003 r. ustala się granice następujących miast:

1) w województwie mazowieckim, w powiecie grójeckim, w gminie Tarczyn - miasta Tarczyn obejmujące dotychczasowy obszar wsi Tarczyn, stanowiący obręb ewidencyjny Tarczyn o powierzchni 524,00 ha z gminy Tarczyn,

2) w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Supraśl - miasta Supraśl przez włączenie do dotychczasowego obszaru części obszaru obrębu ewidencyjnego Jałówka, określonego na arkuszu mapy nr 9 - działki o numerach: 250/1/160, 250/2, 339-352, 1576-1583, 1584/1 i 1584/2 o łącznej powierzchni 6,21 ha oraz części obrębu ewidencyjnego Krasne-Ciasne, określonego na: arkuszu mapy nr 2 - działki o numerach: 102-108, 109/1/225, 109/2, 109/4 i 110-114, arkuszu mapy nr 3 - działka o numerze 139/245/2, arkuszu nr 4 - działki o numerach: 161-165, 166/1-166/3, 167, 168, 169/1. 170, 171, 174/3/241 i 199-201 o łącznej powierzchni 2,39 ha z gminy Supraśl.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 4.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2002 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

[1] Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2003 r. (Dz.U. Nr 194, poz. 1907) § 1 pkt 2 jest zgodny z art. 2 i art. 15 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ost. zm.: Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717).

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00