Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 1083
Wersja aktualna od 2016-01-01
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 1083
Wersja aktualna od 2016-01-01
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 28 lipca 2015 r.

w sprawie ustalenia granic niektórych miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1.[Odebranie statusu miasta] Z dniem 1 stycznia 2016 r. odbiera się status miasta gminie Pieszyce, w powiecie dzierżoniowskim, w województwie dolnośląskim.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2.[Nadanie statusu miasta] Z dniem 1 stycznia 2016 r. nadaje się status miasta miejscowościom:

1) Pieszyce – w gminie Pieszyce, w powiecie dzierżoniowskim, w województwie dolnośląskim;

2) Siedliszcze – w gminie Siedliszcze, w powiecie chełmskim, w województwie lubelskim;

3) Urzędów – w gminie Urzędów, w powiecie kraśnickim, w województwie lubelskim;

4) Lubycza Królewska – w gminie Lubycza Królewska, w powiecie tomaszowskim, w województwie lubelskim;

5) Jaraczewo – w gminie Jaraczewo, w powiecie jarocińskim, w województwie wielkopolskim.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3.[Ustalenie granic miast] Z dniem 1 stycznia 2016 r. ustala się granice następujących miast:

1) w województwie dolnośląskim:

a) w powiecie dzierżoniowskim, w gminie Pieszyce – miasta Pieszyce obejmujące obszary obrębów ewidencyjnych: Dolne o powierzchni 270,49 ha, Południe o powierzchni 547,60 ha, Środkowe o powierzchni 291,42 ha, Stadion o powierzchni 418,12 ha, Górne o powierzchni 244,11 ha, z gminy Pieszyce,

b) w powiecie świdnickim, w gminie Żarów – miasta Żarów przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Mrowiny, to jest działek ewidencyjnych nr 131/2, 131/3, 134/1, 134/2, 135/1, 135/2, 136/1, 136/2, 137/2, 137/3, 138/2, 138/3, 139/1, 357–362, 363/1, 364/1, 365/1, 433/4, 433/6, 433/7, 473/3, 474/3, 480/1, 480/2, 481/2 i 576, o łącznej powierzchni 52,93 ha, z gminy Żarów;

2) w województwie lubelskim:

a) w powiecie chełmskim, w gminie Siedliszcze – miasta Siedliszcze obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Siedliszcze o powierzchni 1315,97 ha, z gminy Siedliszcze,

b) w powiecie kraśnickim, w gminie Urzędów – miasta Urzędów obejmujące obszary obrębów ewidencyjnych: Wodna o powierzchni 565,05 ha, Zakościelne o powierzchni 725,92 ha, z gminy Urzędów,

c) w powiecie tomaszowskim, w gminie Lubycza Królewska – miasta Lubycza Królewska obejmujące część obszaru obrębu ewidencyjnego Lubycza Królewska, to jest działek ewidencyjnych nr 1/1, 2/1, 3/2, 3/3, 5/1, 6/1, 7/2, 8/2, 11, 12/1, 17/1, 18/1, 24/1, 25/1, 27/1, 28/1, 30–32, 34/1, 36/1, 37/2–37/4, 38–44, 47/1, 48/3, 50/2, 51/2–51/4, 52, 53/5, 54/1, 55/2–55/4, 56/2, 57, 58, 59/2, 60–62, 63/1–63/3, 64–72, 73/1, 73/2, 74–91, 92/2–92/10, 93–97, 98/1, 98/2, 99–125, 126/1–126/7, 127/1, 127/2, 128–139, 140/1, 141/1, 142, 143, 144/1, 144/2, 145–148, 149/2, 149/5, 149/6, 150/1, 150/2, 151–154, 155/1, 155/2, 156, 157, 158/1, 158/2, 159, 160/2, 161/2, 161/3, 163/1, 163/2, 164/8, 164/10, 164/14–164/25, 165/3, 165/5, 165/6, 166, 167, 168/2, 168/3, 169, 170/1, 170/2, 171/1, 171/2, 172–181, 182/1, 182/2, 183–185, 186/2, 186/3, 187, 188/1, 188/2, 189–193, 194/1, 194/2, 195/1, 195/2, 196/1–196/5, 197, 198/1–198/3, 199, 200/1, 200/2, 201/1, 201/2, 202, 203/1, 203/2, 204/1, 204/2, 205, 205/1, 206/2, 207, 208/1, 208/2, 209/1–209/3, 209/5, 209/6, 210, 211/1, 211/2, 212–217, 218/1, 218/3–218/6, 219/1, 219/2, 224/3–224/5, 225–235, 236/1, 236/2, 237–240, 247/3, 247/5, 247/7, 247/8, 247/10–247/23, 247/25–247/31, 248/1, 249/6, 249/8–249/16, 251, 252, 253/1, 253/2, 254, 255/1, 255/3, 255/4, 256, 257/5–257/8, 259/7, 259/8, 259/10–259/12, 260/2, 261/3, 261/4, 262/3, 263/8, 263/10, 263/12, 263/14, 264/3, 264/5, 266/2, 267/1, 267/4–267/13, 272/17–272/20, 273/3, 273/4, 277/1–277/25, 278/2–278/20, 279/1, 280/2, 280/3, 280/10–280/13, 280/17–280/19, 280/21, 280/23–280/25, 280/35–280/51, 280/53–280/69, 283/1–283/4, 284–288, 289/4–289/17, 290–293, 294/1, 294/2, 295/1, 295/2, 296–302, 303/7–303/14, 308/1–308/3, 310–314, 315/2, 316–318, 320/2–320/5, 322/1, 322/2, 324–327, 392/2, 392/4, 397/2, 457–476, 477/2, 477/3, 477/5, 477/6, 478, 479, 480/3–480/8, 481, 482, 483/1, 483/2, 484/1, 484/2, 486, 487/1, 487/2, 488/1, 489–495, 496/1, 496/2, 497–509, 510/1, 510/2, 511–540, 541/1, 541/2, 542–550, 551/1, 551/2, 552–598, 605/5, 605/6, 606/1–606/7, 607, 608, 610/2, 617, 1006/1, 1006/2, 1007–1021, 1026–1028, 1029/4, 1040/1, 1043–1048, 1049/1, 1049/2, 1050/1, 1050/2, 1051/1, 1051/3, 1051/4, 1052/1, 1052/2, 1053–1056, 1057/2, 1058/2, 1067/1, 1068, 1070/2, 1070/5–1070/19, 1071/2, 1071/4–1071/6, 1072/1, 1072/2, 1073/1, 1073/2, 1074, 1075/1, 1075/2, 1076, 1077/1, 1089, 1090, 1092, 1093/3, 1093/7–1093/19, 1094/2–1094/8, 1094/10, 1094/11, 1094/13, 1094/15, 1094/16, 1095/2–1095/7, 1096/1, 1096/2, 1096/4–1096/7, 1097/1, 1098/1, 1098/2, 1099/1, 1099/2, 1100, 1101/2, 1107/1, 1107/3–1107/5, 1108–1110, 1111/1, 1111/2, 1112/1, 1112/2, 1113/1–1113/3, 1114/4–1114/24, 1115, 1116/2, 1116/4–1116/12, 1116/14–1116/20, 1117/1–1117/4, 1118, 1119/5, 1119/7, 1119/8, 1119/13–1119/16, 1119/23–1119/27, 1120/1–1120/11 i 1137/2–1137/6, o łącznej powierzchni 332,36 ha, część obszaru obrębu ewidencyjnego Dęby, to jest działek ewidencyjnych nr 5/4, 22–48, 49/1, 49/2, 50–60, 61/1, 61/2, 62/1, 62/2, 63–66, 67/3, 69/2–69/36, 69/38, 69/39, 77/3, 78/1, 78/2, 80/2–80/7, 80/9, 80/18–80/20, 80/25, 80/28, 81/1, 82/1, 83–92, 93/3, 94–106, 115, 121, 334–350, 390–449, 455, 465, 466 i 468–477, o łącznej powierzchni 50,55 ha, część obszaru obrębu ewidencyjnego Zatyle, to jest działek ewidencyjnych nr 323/1–323/64, 323/67–323/70, 324, 325/1 i 326, o łącznej powierzchni 7,63 ha, część obszaru obrębu ewidencyjnego Teniatyska, to jest działek ewidencyjnych nr 220, 222/1, 222/2 i 247, o łącznej powierzchni 1,52 ha, z gminy Lubycza Królewska;

3) w województwie małopolskim, w powiecie brzeskim, w gminie Brzesko – miasta Brzesko przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Jasień, to jest działek ewidencyjnych nr 855/15, 1289/6, 1289/7, 1289/10, 1289/18, 1289/24, 1289/26–1289/36 i 1289/40–1289/44, o łącznej powierzchni 8,55 ha, z gminy Brzesko;

4) w województwie mazowieckim, w powiecie garwolińskim, w gminie Pilawa – miasta Pilawa przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Jaźwiny, to jest działek ewidencyjnych nr 788/1–788/3, 789, 790/3–790/7, 790/9, 790/11–790/14, 791/4–791/9, 792/1–792/3, 793/2, 793/3, 793/5–793/9 i 794/5–794/12, o łącznej powierzchni 3,20 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Łucznica, to jest działki ewidencyjnej nr 561/4, o powierzchni 1,37 ha, z gminy Pilawa oraz wyłączenie z dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Pilawa, to jest działek ewidencyjnych nr 231/1, 400/1, 400/3, 402/1 i 402/2, o łącznej powierzchni 0,98 ha i ich włączenie do obrębu ewidencyjnego Puznówka w gminie Pilawa;

5) w województwie wielkopolskim, w powiecie jarocińskim:

a) w gminie Jarocin – miasta Jarocin przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Bachorzew, to jest działek ewidencyjnych nr 100/1, 100/3, 100/4, 101–106, 107/1, 107/2, 108–112, 185–189, 190/1–190/3, 191/1–191/3, 192/1–192/3, 193/1–193/4, 194/1–194/3, 195/1–195/3, 196/1–196/3, 197/1–197/3, 198/1–198/3, 199/1–199/3, 200/1, 200/2, 201/1, 201/2, 202/1, 202/2, 203/1, 203/2, 204/1, 204/2, 205–212, 213/1, 213/2, 214–232, 233/1, 233/2, 234/1, 234/2, 235–238, 239/1, 239/2, 240/1–240/5, 241–264, 265/1, 272–276, 277/1, 277/2, 281–285, 286/1, 286/2, 287, 288, 289/1, 289/2, 290, 309–314, 315/1, 315/2, 316/2, 316/4, 316/5, 318, 318/1 i 319, o łącznej powierzchni 81,39 ha, z gminy Jarocin,

b) w gminie Jaraczewo – miasta Jaraczewo obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Jaraczewo o powierzchni 1006,57 ha, z gminy Jaraczewo;

6) w województwie zachodniopomorskim:

a) w powiecie goleniowskim, w gminie Nowogard – miasta Nowogard przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Miętno, to jest działek ewidencyjnych nr 411/10–411/22, o łącznej powierzchni 13,28 ha, z gminy Nowogard,

b) w powiecie gryfińskim, w gminie Mieszkowice – miasta Mieszkowice przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Kępa, to jest działek ewidencyjnych nr 94, 122/1, 122/2, 123/1–123/4, 124/1–124/3, 125/1, 125/2, 126, 131, 138–145, 156, 161/3, 161/5, 161/6, 163, 165/3–165/9, 165/11–165/25, 165/27–165/52, 166–168, 169/1–169/3, 170, 171/1–171/6, 172–176, 177/3–177/6, 177/9–177/29, 179, 180/1–180/4, 181, 182, 186, 187, 190–193, 194/1, 194/2, 195–201 i 665, o łącznej powierzchni 46,52 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Kurzycko, to jest działek ewidencyjnych nr 224 i 330/1–330/36, o łącznej powierzchni 5,15 ha, z gminy Mieszkowice.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 4.[Ustalenie granic gmin] Z dniem 1 stycznia 2016 r. ustala się granice następujących gmin:

1) w województwie lubuskim, w powiecie żagańskim – gminy o statusie miasta Gozdnica i w województwie dolnośląskim, w powiecie zgorzeleckim – gminy Węgliniec przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Gozdnica części obszaru obrębu ewidencyjnego Ruszów (przysiółek Dębówek), to jest działek ewidencyjnych nr 50/2146 i 50/2147 oraz części działki ewidencyjnej nr 50/2148, o łącznej powierzchni 4,37 ha, z gminy Węgliniec. Granica terenu przyłączanego biegnie od istniejącego punktu osnowy nr 8410 do projektowanego punktu granicznego nr 1 na styku południowej granicy drogi gruntowej z drogą wojewódzką nr 351, następnie wzdłuż południowej krawędzi drogi gruntowej do istniejącego punktu granicznego nr 2087 działki gruntu nr 50/2147, a następnie wzdłuż granicy działki nr 50/2147 przez istniejące punkty graniczne nr 2086, 2085 i 2084. Od istniejącego punktu granicznego nr 2084 działki gruntu nr 50/2147 granica biegnie wzdłuż południowej krawędzi drogi gruntowej do istniejącego punktu osnowy nr 9787, następnie z tego punktu granica biegnie ponownie południową krawędzią drogi gruntowej do projektowanych punktów granicznych nr 2, 3 i 4. Od projektowanego punktu granicznego nr 4 granica biegnie wschodnim odcinkiem granicy działki gruntu nr 50/2148 do projektowanego punktu granicznego nr 5. Z projektowanego punktu granicznego nr 5 granica biegnie wzdłuż północnej granicy działki gruntu nr 49/1087 do istniejącego punktu osnowy nr 8415;

2) w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim – gminy Jednorożec i w powiecie makowskim – gminy Krasnosielc przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Jednorożec części obszaru obrębu ewidencyjnego Drążdżewo, to jest działek ewidencyjnych nr 1–6, 9–16 i 18, o łącznej powierzchni 4,32 ha, z gminy Krasnosielc;

3) w województwie śląskim:

a) w powiecie mikołowskim – gminy o statusie miasta Orzesze i w powiecie pszczyńskim – gminy Kobiór przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Orzesze części obszaru obrębu ewidencyjnego Kobiór, określonego na arkuszu mapy nr 12 – działki ewidencyjne nr 43/3, 116/55, 123/55, 154/55, 155/55, 156/55, 157/55, 158/55, 159/55, 160/55, 161/55, 162/55 i 163/55, arkuszu mapy nr 13 – działki ewidencyjne nr 101/49 i 102/49, o łącznej powierzchni 5,21 ha, z gminy Kobiór,

b) w powiecie pszczyńskim – gminy Kobiór i w powiecie mikołowskim – gminy o statusie miasta Orzesze przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Kobiór części obszaru obrębu ewidencyjnego Zgoń, określonego na arkuszu mapy nr 7 – działki ewidencyjne nr 61/1, 62/1 i 63/1, arkuszu mapy nr 5 – to jest działki ewidencyjnej nr 133/15, o łącznej powierzchni 8,73 ha, z gminy o statusie miasta Orzesze;

4) w województwie zachodniopomorskim, miasta na prawach powiatu Szczecin i w powiecie goleniowskim – gminy Goleniów przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Szczecin części obszaru obrębu ewidencyjnego Rzęśnica, to jest działek ewidencyjnych nr 3/1–3/4, o łącznej powierzchni 1,33 ha, z gminy Goleniów.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 5.[Zmiana nazw] Z dniem 1 stycznia 2016 r. zmienia się nazwy następujących gmin w województwie zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim:

1) gminę o statusie miasta Stargard Szczeciński na nazwę gmina o statusie miasta Stargard;

2) gminę Stargard Szczeciński na nazwę gmina Stargard.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 6.[Zmiana siedzib] Z dniem 1 stycznia 2016 r. zmienia się siedziby władz następujących gmin:

1) w województwie małopolskim, w powiecie suskim siedzibę władz gminy Bystra-Sidzina z Bystra na Bystra Podhalańska;

2) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim:

a) siedzibę władz gminy Stargard Szczeciński ze Stargard Szczeciński na Stargard,

b) siedzibę władz gminy o statusie miasta Stargard Szczeciński ze Stargard Szczeciński na Stargard.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 7.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072, oraz z 2015 r. poz. 1045.

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00