Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 1085
Wersja aktualna od 2017-06-12
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 1085
Wersja aktualna od 2017-06-12
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 28 lipca 2015 r.

w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka

(ostatnia zmiana: Dz.U. z 2017 r., poz. 1134)  

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1.[Utworzenie gmin] [1] Z dniem 1 stycznia 2016 r. tworzy się następujące gminy:

1) gminę Szczawa, w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim. Siedzibą władz gminy Szczawa jest miejscowość Szczawa;

2) gminę Grabówka, w województwie podlaskim, w powiecie białostockim. Siedzibą władz gminy Grabówka jest miejscowość Sobolewo.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2.[Ustalenie granic gmin] Z dniem 1 stycznia 2016 r. ustala się granice następujących gmin:

1) w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim – gminy Szczawa i gminy Kamienica przez włączenie do gminy Szczawa obszaru obrębu ewidencyjnego Szczawa o powierzchni 2505,66 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Kamienica, to jest działek ewidencyjnych nr 54, 55, 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 58/1–58/3, 59/1, 59/2, 60, 61/2–61/6, 63, 64, 67 i 68, o łącznej powierzchni 4,76 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Zasadne, to jest działek ewidencyjnych nr 1–3, 30–32, 47/1–47/4, 1421–1424, 1439, 1440/1, 1440/2, 1441–1447, 1450/1, 1477, 1478/1, 1479, 1480, 1481/1, 1481/3, 1482/1–1482/5, 1482/7, 1482/8, 1483/1, 1483/2, 1484–1491, 1492/1, 1493, 1494, 1495/1, 1496, 1497, 1534–1539, 1540/1, 1540/2, 1541–1545, 1550, 1560/108, 1561/109, 1562/110, 1563/111, 1564/112, 1565/113, 1566/114, 1567/115, 1568/116, 1569/117, 1570/118, 1571/119, 1572/120, 1573/121, 1574/122, 1575/123, 1576/124, 1577/125, 1578/126, 1579/127, 1580/128, 1581/129, 1582/130, 1583/131, 1584/132, 1585/133, 1586/134, 1587/135, 1588/136, 1589/137, 1590/138, 1591/139, 1592/140, 1593/141, 1594/142, 1595/143, 1596/144, 1597/130 i 1598/144, o łącznej powierzchni 1728,11 ha, z gminy Kamienica;

2) w województwie podlaskim, w powiecie białostockim – gminy Grabówka i gminy Supraśl przez włączenie do gminy Grabówka obszarów obrębów ewidencyjnych: Grabówka, Henrykowo, Sobolewo, Sowlany i Zaścianki, o łącznej powierzchni 6464,17 ha z gminy Supraśl.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1045.

[1] Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 czerwca 2017 r. (Dz.U. poz. 1134) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka (Dz.U. poz. 2312) jest niezgodne z:

a) art. 7 i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP,

b) art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446; ost. zm.: Dz.U. z 2017 r. poz. 730).

Rozporządzenie utraciło moc 12 czerwca 2017 r.

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00