Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
archiwalny
Dziennik Ustaw rok 2016 poz. 2268
Wersja archiwalna od 2017-01-01 do 2020-07-01
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2016 poz. 2268
Wersja archiwalna od 2017-01-01 do 2020-07-01
Akt prawny
archiwalny
ZAMKNIJ close

Alerty

Od redakcji: Rozporządzenie zostało uchylone na podstawie art. 20 ustawy z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1106) oraz zastąpione przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie informacji więcej …

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1.[Wzory informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach] Określa się wzory:

1) informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia, oraz objaśnienia do tej informacji, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia;

2) korekty informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2.[Stosowanie wzorów] Wzory, o których mowa w § 1, stosuje się począwszy od rozliczenia za styczeń 2017 r.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3.[Maksymalny termin stosowania wzorów] Wzory informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach oraz korekty informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (Dz. U. poz. 724) mogą być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za czerwiec 2017 r., z tym że wzory stosuje się tylko do rozliczeń za okresy miesięczne.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 4.[Przepisy uchylone] Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (Dz. U. poz. 724).

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 5.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 846, 960, 1052, 1206, 1228, 1579, 1948 i 2024.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 27 grudnia 2016 r. (poz. 2268)

Załącznik nr 1

WZÓR – VAT-UE

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 2

OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ O DOKONANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH TRANSAKCJACH (VAT-UE)

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 3

WZÓR – VAT-UEK

infoRgrafika

infoRgrafika

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00