Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
archiwalny
Dziennik Ustaw rok 2017 poz. 2183
Wersja archiwalna od 2018-10-01 do 2018-12-31
Dziennik Ustaw rok 2017 poz. 2183
Wersja archiwalna od 2018-10-01 do 2018-12-31
Akt prawny
archiwalny
ZAMKNIJ close

Alerty

Od redakcji: Ustawa traci moc 1 października 2018 r. na podstawie art. 169 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669), z wyjątkiem art. 98, art. 100, art. 101, art. 102, art. 103, art. 103a, art. 104 i art. 106, które tracą moc 31 grudnia 2018 r. 

USTAWA

z dnia 27 lipca 2005 r.

Prawo o szkolnictwie wyższym

z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365)

t.j. z dnia 23 maja 2012 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 572)

t.j. z dnia 15 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1842)

t.j. z dnia 28 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2183)

(ostatnia zmiana: Dz.U. z 2018 r., poz. 1693)   Pokaż wszystkie zmiany

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

DZIAŁ I

System szkolnictwa wyższego

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. [1] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 2.[2] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 3.[3] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 4.[4] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 5.[5] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 6.[6] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 7.[7] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 8.[8] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 8a.[9] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 9.[10] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 9a.[11] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 9b.[12] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 9c.[13] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 10.(uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 10a.[14] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 11.[15] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 11a.[16] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 11b.[17] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 11c.[18] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 11ca.[19] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 11d.[20] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 11e.[21] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 12.[22] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 13.[23] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 13a.(uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 13b.[24] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 14.[25] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 15.[26] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 15a.[27] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 16.[28] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 17.[29] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 2

Tworzenie i likwidacja uczelni

Art. 18. [30] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 19.[31] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 20.[32] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 21.[33] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 22.[34] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 23.[35] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 23a.[36] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 24.[37] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 25.[38] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 25a.[39] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 26.[40] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 27.[41] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 28.[42] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 29.[43] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 29a.[44] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 30.[45] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 31.[46] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 31a.[47] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 32.[48] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 3

Nadzór nad uczelniami

Art. 33. [49] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 34.[50] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 34a.[51] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 35.[52] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 36.[53] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 37.[54] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 37a.[55] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 37b.[56] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 38.[57] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 39.[58] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 40.[59] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 40a.[60] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 40b.[61] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 40c.[62] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 4

Współpraca międzynarodowa uczelni w zakresie kształcenia i badań naukowych

Art. 41. [63] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 42.[64] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 42a.(uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 43.[65] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 43a.[66] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 44.[67] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 5

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Art. 45. [68] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 46.[69] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 46a.[70] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 46b.[71] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 46c.[72] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 46d.[73] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 47.[74] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 6

Polska Komisja Akredytacyjna

Art. 48. [75] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 48a.[76] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 49.[77] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 49a.[78] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 50.[79] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 51.[80] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 52.[81] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 53.[82] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 53a.[83] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 7

Konferencje rektorów

Art. 54. [84] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 55.[85] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

DZIAŁ II

Ustrój uczelni

Rozdział 1

Statut uczelni

Art. 56. [86] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 57.[87] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 58.[88] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 59.[89] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 2

Organy uczelni

Art. 60. [90] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 61.[91] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 62.[92] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 63.[93] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 64.[94] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 65.[95] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 66.[96] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 67.[97] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 68.[98] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 69.[99] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 70.[100] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 71.[101] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 72.[102] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 73.[103] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 74.[104] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 75.[105] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 76.[106] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 77.[107] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 78.[108] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 79.[109] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 80.[110] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 81.[111] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 82.[112] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 83.[113] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 3

Organizacja uczelni

Art. 84. [114] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 84a.(uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 84b.(uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 85.[115] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 86.[116] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 86a.[117] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 86b.[118] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 86ba.[119] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 86c.[120] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 86d.[121] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 86e.[122] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 86f.[123] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 86g.[124] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 86h.[125] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 86i.[126] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 86j.[127] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 87.[128] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 88.[129] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 4

Mienie i finanse uczelni

Art. 89. [130] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 90.[131] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 91.[132] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 92.[133] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 93.[134] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 94.[135] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 94a.[136] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 94b.[137] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 94c.[138] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 95.[139] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 96.[140] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 96a.[141] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 96b.[142] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 97.[143] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 98.[Przychody uczelni publicznej] 1. Przychodami uczelni publicznej są w szczególności:

1) dotacje z budżetu państwa, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1–6, 8, 9 i 11 oraz art. 94b;

2) uzyskane z budżetu państwa środki na naukę, o których mowa w ustawie wymienionej w art. 97;

3) odpłatności za świadczone usługi edukacyjne oraz za kształcenie na studiach i studiach doktoranckich prowadzonych w formach niestacjonarnych, a także za świadczone przez uczelnie artystyczne usługi artystyczne;

3a) opłaty za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się;

4) opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia;

5) jednorazowe opłaty za wydanie dyplomu, świadectwa oraz innego dokumentu związanego z tokiem studiów;

6) odpłatności za usługi badawcze i specjalistyczne, specjalistyczne i wysokospecjalistyczne usługi diagnostyczne, rehabilitacyjne lub lecznicze, a także opłaty licencyjne i przychody z działalności kulturalnej;

7) przychody z działalności gospodarczej;

8) przychody z udziałów i odsetek;

9) przychody ze sprzedaży składników własnego mienia oraz z odpłatności za korzystanie z tych składników przez osoby trzecie na podstawie umowy najmu, dzierżawy albo innej umowy;

10) przychody z tytułu darowizn, dziedziczenia, zapisów oraz ofiarności publicznej;

11) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi;

12) środki, o których mowa w art. 94 ust. 6;

13) przychody z wynagrodzenia, o którym mowa w art. 86e ust. 2, oraz z części środków przysługujących uczelni z tytułu komercjalizacji dokonanej przez pracowników.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 4, uwzględniając specyfikę kierunków studiów, w tym konieczność przeprowadzenia testów sprawdzających uzdolnienia artystyczne lub sprawność fizyczną kandydata.

2a. Rektor uczelni ustala na rok akademicki wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 4, uwzględniając zasadę, że opłata nie może przekraczać kosztów planowanych do poniesienia w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem na studia na danym kierunku i określonym poziomie kształcenia.

3. Niewykorzystane w danym roku środki finansowe pozostają w dyspozycji uczelni.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 99.[144] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 99a.[145] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 100.[Plan rzeczowo-finansowy] 1. Uczelnia publiczna pokrywa koszty swojej działalności, zobowiązania oraz wydatki na rozwój i inne potrzeby z przychodów określonych w art. 98 ust. 1.

2. Uczelnia publiczna prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzanego przez senat uczelni, zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz o rachunkowości.

2a. Uczelnia niepubliczna prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzanego przez organ kolegialny wskazany w statucie uczelni, zgodnie z przepisami o rachunkowości, a w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu państwa, również zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

2b. W uczelni rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

3. Uczelnia publiczna przekazuje ministrowi, który sprawuje nad nią nadzór, plan rzeczowo-finansowy w terminie czternastu dni od dnia jego uchwalenia.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 100a.[146] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 101.[Fundusze uczelni] 1. Uczelnia publiczna tworzy:

1) fundusz zasadniczy;

2) inne fundusze, których utworzenie przewidują odrębne przepisy.

1a. Uczelnia może utworzyć fundusz rozwoju uczelni.

2. Zysk netto przeznacza się na fundusz zasadniczy, a w przypadku utworzenia funduszu rozwoju uczelni, również na ten fundusz.

3. Stratę netto pokrywa się z funduszu zasadniczego.

4. Roczne sprawozdanie finansowe uczelni publicznej podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 102.[Fundusz zasadniczy] 1. Fundusz zasadniczy odzwierciedla wartość mienia uczelni publicznej.

2. W uczelni publicznej środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, z wyjątkiem budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej, podlegają amortyzacji na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3. Budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej są umarzane.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 103.[Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów] 1. Uczelnia tworzy fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

2. Fundusz, o którym mowa w ust. 1, tworzy się z:

1) dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4, z wyłączeniem środków na stypendia ministra, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 4;

2) opłat za korzystanie z domu studenckiego;

3) opłat za korzystanie ze stołówki studenckiej;

4) innych przychodów, w tym z opłat za wynajem pomieszczeń w domach i stołówkach studenckich.

3. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w części, o której mowa w ust. 2 pkt 1, przeznacza się na wypłaty stypendiów i zapomóg, a w przypadku uczelni publicznej także na remonty domów oraz stołówek studenckich. Dotacja przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów nie może być mniejsza niż wynika to z proporcji liczby doktorantów do liczby studentów oraz nie większa niż 6% wysokości dotacji określonej w ust. 2 pkt 1.

4. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w części, o której mowa w ust. 2 pkt 2–4, przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania domów i stołówek studenckich, w tym na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w tych domach i stołówkach studenckich, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla tych pracowników, lub wynagrodzenie partnera prywatnego, o którym mowa w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1834 oraz z 2018 r. poz. 1693), któremu powierzono utrzymanie takiego domu lub stołówki.

4a. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników, o których mowa w ust. 4, zatrudnionych w uczelni publicznej jest dokonywany zgodnie z art. 157.

5. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w części, o której mowa w ust. 2 pkt 2–4, może być również przeznaczony na wypłatę stypendiów i zapomóg oraz na remonty i modernizację domów i stołówek studenckich, a także na pokrywanie kosztów, o których mowa w ust. 6.

6. Uczelnia może przeznaczyć część dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4, w wysokości nieprzekraczającej w danym roku budżetowym 0,2%, na pokrywanie ponoszonych przez uczelnię kosztów realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów.

7. Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów pochodzące ze źródła, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przechodzą na rok następny do wykorzystania na cele określone w ust. 3, a środki pochodzące ze źródeł określonych w ust. 2 pkt 2–4 – na cele określone w ust. 4–6.

8. Środki funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów wydatkowane z naruszeniem ust. 3–7 podlegają zwrotowi do funduszu.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 103a.[Odpowiednie stosowanie przepisu art. 103] Przepis art. 103 stosuje się odpowiednio do jednostek naukowych prowadzących studia doktoranckie.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 104.[Własny fundusz stypendialny na stypendia dla pracowników i studentów oraz doktorantów] 1. Uczelnia może utworzyć, ze środków innych niż określone w art. 94 ust. 1 i 6, własny fundusz stypendialny na stypendia dla pracowników i studentów oraz doktorantów, a uczelnia wojskowa także dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na stanowiskach służbowych w tej uczelni. Stypendia z tego funduszu mogą być przyznawane, jeżeli statut uczelni tak stanowi, niezależnie od stypendiów, o których mowa w art. 173 ust. 1 oraz w art. 199 ust. 1.

2. Stypendia, o których mowa w ust. 1, są przyznawane studentom i doktorantom w uzgodnieniu odpowiednio z uczelnianym organem wykonawczym samorządu studenckiego wskazanym w regulaminie samorządu studenckiego lub z uczelnianym organem wykonawczym samorządu doktorantów wskazanym w regulaminie samorządu doktorantów.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 105.[147] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 106.[Działalność uczelni a działalność gospodarcza] Prowadzenie przez uczelnię działalności dydaktycznej, naukowej, badawczej, doświadczalnej, artystycznej, sportowej, rehabilitacyjnej lub diagnostycznej nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646).

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 106a.[148] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

DZIAŁ III

Pracownicy uczelni

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 107. [149] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 108.[150] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 109.[151] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 110.[152] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 111.[153] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 112.[154] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 112a.[155] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 113.[156] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 114.[157] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 115.[158] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 116.[159] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 117.(uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 2

Stosunek pracy pracowników uczelni

Art. 118. [160] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 118a.[161] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 119.[162] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 120.[163] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 121.[164] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 122.[165] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 123.[166] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 124.[167] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 125.[168] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 126.[169] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 127.[170] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 128.[171] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 129.[172] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 129a.[173] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 130.[174] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 131.[175] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 132.[176] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 133.[177] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 134.[178] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 135.[179] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 136.[180] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 3

Emerytury i renty nauczycieli akademickich

Art. 137. [181] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 138.[182] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 4

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich

Art. 139. [183] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 140.[184] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 141.[185] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 142.[186] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 142a.[187] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 143.[188] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 144.[189] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 144a.[190] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 145.[191] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 145a.[192] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 146.[193] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 147.[194] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 148.[195] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 149.[196] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 150.[197] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Rozdział 5

Wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracowników uczelni

Art. 151. [198] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 152.[199] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 153.[200] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 154.[201] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 155.[202] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 156.[203] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 157.[204] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 158.[205] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

DZIAŁ IV

Studia i studenci

Rozdział 1

Organizacja studiów

Art. 159. [206] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 160.[207] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 160a.[208] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 161.[209] (uchylony)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 162.[210] (uchylony)