Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
archiwalny
Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 630
Wersja archiwalna od 2018-03-28 do 2021-07-01
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 630
Wersja archiwalna od 2018-03-28 do 2021-07-01
Akt prawny
archiwalny
ZAMKNIJ close

Alerty

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 24 lutego 2009 r.

w sprawie deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika

z dnia 24 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2009 r., Nr 32, poz. 245)

t.j. z dnia 28 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 630)

Na podstawie art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, 60, 937 i 2216 oraz z 2018 r. poz. 137 i 317) zarządza się, co następuje:

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1.[Zakres regulacji] Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika;

2) wzór deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2.[Deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika] 1. Deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika zawiera w szczególności następujące informacje:

1) miejsce i cel składania deklaracji;

2) dane płatnika;

3) wysokość akcyzy;

4) obliczenie wysokości akcyzy od sprzedaży dokonywanej w trybie egzekucji samochodów osobowych;

5) oświadczenie i podpis składającego deklarację lub osoby reprezentującej.

2. Wzór deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (AKC-P) wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego składania deklaracji określa załącznik do rozporządzenia.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2009 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 24 lutego 2009 r.

AKC-P

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00