Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1920
Wersja aktualna od 2020-11-02
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1920
Wersja aktualna od 2020-11-02
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

USTAWA

z dnia 18 stycznia 1951 r.

o dniach wolnych od pracy

z dnia 18 stycznia 1951 r. (Dz.U. z 1951 r., Nr 4, poz. 28)

t.j. z dnia 19 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 90)

t.j. z dnia 2 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1920)

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 1. [Dni wolne od pracy] Dniami wolnymi od pracy są:

1) dni niżej wymienione:

a) 1 stycznia – Nowy Rok,

b) 6 stycznia – Święto Trzech Króli,

c) pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

d) drugi dzień Wielkiej Nocy,

e) 1 maja – Święto Państwowe,

f) 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,

g) pierwszy dzień Zielonych Świątek,

h) dzień Bożego Ciała,

i) 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

j) 1 listopada – Wszystkich Świętych,

k) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

l) 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

m) 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia;

2) niedziele.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 1a. [Dni wolne od pracy określone przez Prezesa Rady Ministrów] 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, dniem wolnym od pracy jest także dzień określony przez Prezesa Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia.

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, Prezes Rady Ministrów uwzględnia zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 2. [Przepisy uchylone] Tracą moc wszystkie przepisy, regulujące sprawę dni wolnych od pracy odmiennie od przepisów niniejszej ustawy.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 3. [Podmioty odpowiedzialne za wykonanie ustawy] Wykonanie ustawy porucza się Prezesowi Rady Ministrów i wszystkim ministrom.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Art. 4. [Wejście w życie] Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00