Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Ustaw rok 2022 poz. 2020
Wersja aktualna od 2022-09-30
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2022 poz. 2020
Wersja aktualna od 2022-09-30
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie określenia podmiotów, którym przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone na ograniczenie niektórych skutków ekonomicznych sytuacji ekologicznej na rzece Odrze

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 2 września 2022 r. o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze (Dz. U. poz. 2014 i 2015) zarządza się, co następuje:

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1.[Zakres regulacji] Rozporządzenie określa:

1) płatników składek, którym przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne za określony miesiąc przeznaczone na ograniczenie niektórych skutków ekonomicznych związanych z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze, zwane dalej "jednorazowym świadczeniem", przez określenie:

a) kodów, którymi była oznaczona, na dzień 31 lipca 2022 r., pozarolnicza działalność według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako przeważająca,

b) powiatów, na obszarze których znajdują się gminy, w których, na dzień 31 lipca 2022 r., była prowadzona pozarolnicza działalność;

2) miesiąc, za który przysługuje jednorazowe świadczenie.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2.[Kody oznaczające pozarolniczą działalność według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007] 1. Kody, którymi była oznaczona, na dzień 31 lipca 2022 r., pozarolnicza działalność według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako przeważająca, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Powiaty, na obszarze których znajdują się gminy, w których, na dzień 31 lipca 2022 r., była prowadzona pozarolnicza działalność, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3.[Jednorazowe świadczenie za miesiąc sierpień 2022 r.] Jednorazowe świadczenie przysługuje za miesiąc sierpień 2022 r.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ZAMKNIJ close

Alerty

§ 4.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 sierpnia 2022 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 29 września 2022 r. (Dz. U. poz. 2020)

Załącznik nr 1

KODY, KTÓRYMI BYŁA OZNACZONA, NA DZIEŃ 31 LIPCA 2022 R., POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ WEDŁUG POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD) 2007, JAKO PRZEWAŻAJĄCA

Lp.

Kod PKD

Nazwa

1

03.11.Z

Rybołówstwo w wodach morskich

2

03.12.Z

Rybołówstwo w wodach śródlądowych

3

03.21.Z

Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich

4

03.22.Z

Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych

5

10.20.Z

Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków

6

10.52.Z

Produkcja lodów

7

11.03.Z

Produkcja cydru i pozostałych win owocowych

8

46.38.Z

Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

9

47.23.Z

Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

10

47.64.Z

Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

11

50.10.Z

Transport morski i przybrzeżny pasażerski

12

50.30.Z

Transport wodny śródlądowy pasażerski

13

50.40.Z

Transport wodny śródlądowy towarów

14

55.10.Z

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

15

55.20.Z

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

16

55.30.Z

Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

17

56.10.A

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

18

56.10.B

Ruchome placówki gastronomiczne

19

56.29.Z

Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

20

56.30.Z

Przygotowywanie i podawanie napojów

21

77.21.Z

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

22

77.34.Z

Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego

23

79.12.Z

Działalność organizatorów turystyki

24

79.90.A

Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

25

93.11.Z

Działalność obiektów sportowych

26

93.19.Z

Pozostała działalność związana ze sportem

27

93.29.Z

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

28

93.29.B

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Załącznik nr 2

POWIATY, NA OBSZARZE KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ GMINY, W KTÓRYCH, NA DZIEŃ 31 LIPCA 2022 R., BYŁA PROWADZONA POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Lp.

Powiat

Województwo

1

głogowski

dolnośląskie

2

górowski

dolnośląskie

3

legnicki

dolnośląskie

4

Legnica (miasto na prawach powiatu)

dolnośląskie

5

lubiński

dolnośląskie

6

oławski

dolnośląskie

7

średzki

dolnośląskie

8

trzebnicki

dolnośląskie

9

wołowski

dolnośląskie

10

wrocławski

dolnośląskie

11

Wrocław (miasto na prawach powiatu)

dolnośląskie

12

gorzowski

lubuskie

13

Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu)

lubuskie

14

krośnieński

lubuskie

15

nowosolski

lubuskie

16

słubicki

lubuskie

17

sulęciński

lubuskie

18

wschowski

lubuskie

19

zielonogórski

lubuskie

20

Zielona Góra (miasto na prawach powiatu)

lubuskie

21

brzeski

opolskie

22

kędzierzyńsko-kozielski

opolskie

23

krapkowicki

opolskie

24

opolski

opolskie

25

Opole (miasto na prawach powiatu)

opolskie

26

raciborski

śląskie

27

wodzisławski

śląskie

28

goleniowski

zachodniopomorskie

29

gryfiński

zachodniopomorskie

30

kamieński

zachodniopomorskie

31

myśliborski

zachodniopomorskie

32

policki

zachodniopomorskie

33

sławieński

zachodniopomorskie

34

Szczecin (miasto na prawach powiatu)

zachodniopomorskie

35

Świnoujście (miasto na prawach powiatu)

zachodniopomorskie

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00