Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Ustaw rok 2022 poz. 2128
Wersja aktualna od 2022-10-19
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2022 poz. 2128
Wersja aktualna od 2022-10-19
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 10 października 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1.[Rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym] W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1605 i 1898 oraz z 2022 r. poz. 3) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w objaśnieniu symbolu K:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) 28 500 zł w 2022 r.;",

b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) 31 000 zł w 2023 r. i w latach następnych.";

2) w § 5:

a) w ust. 2:

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) 28 500 zł w 2022 r.;",

- dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) 31 000 zł w 2023 r. i w latach następnych.",

b) w ust. 4:

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) w 2022 r. - 25 896 zł;",

- dodaje się pkt 5-7 w brzmieniu:

"5) w 2023 r. - 27 696 zł;

6) w 2024 r. - 29 496 zł;

7) w 2025 r. i w latach następnych - 31 296 zł.".

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2.[Wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla samorządu wojewódzkiego] 1. Wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla samorządu wojewódzkiego na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionej w zakładzie aktywności zawodowej, przysługujących w 2022 r., ustala się ponownie z zastosowaniem § 5 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla samorządu powiatowego na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej, przysługujących w 2022 r., ustala się ponownie z zastosowaniem § 5 ust. 4 pkt 4 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00