Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Ustaw rok 2023 poz. 234
Wersja aktualna od 2023-02-03
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2023 poz. 234
Wersja aktualna od 2023-02-03
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 lutego 2023 r.

w sprawie uznania za pomnik historii „Opatów - zespół kolegiaty pod wezwaniem św. Marcina Biskupa"

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1.[Uznanie pomnika historii] Uznaje się za pomnik historii „Opatów - zespół kolegiaty pod wezwaniem św. Marcina Biskupa", położony w Opatowie, w województwie świętokrzyskim.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2.[Cel ochrony pomnika historii] Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na autentyczność, wartości historyczne, artystyczne, naukowe oraz walory krajobrazowo-przestrzenne, jednej z najcenniejszych świątyń romańskich w Polsce, mieszczącej w swym wnętrzu wybitne dzieła sztuki, w szczególności cenny zespół renesansowych nagrobków, ponadto, będącej świadectwem kultury politycznej swojej epoki, jako miejsce obrad sejmiku ziemskiego dawnego województwa sandomierskiego.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3. [Obszar pomnika historii] 1. Obszar pomnika historii „Opatów - zespół kolegiaty pod wezwaniem św. Marcina Biskupa" obejmuje teren wzgórza z kolegiatą, dzwonnicą, tzw. starą plebanią i ogrodzeniem w granicach działek ewidencyjnych nr 1319 (o identyfikatorze 260604_4.0001.1319), nr 1320 (o identyfikatorze 260604_4.0001.1320), nr 1321 (o identyfikatorze 260604_4.0001.1321).

2. Mapa pomnika historii „Opatów - zespół kolegiaty pod wezwaniem św. Marcina Biskupa" stanowi załącznik do rozporządzenia.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 4.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 lutego 2023 r. (Dz. U. poz. 234)

MAPA POMNIKA HISTORII „OPATÓW - ZESPÓŁ KOLEGIATY POD WEZWANIEM ŚW. MARCINA BISKUPA"

image

Dane identyfikacyjne działek

lp.

numer działki ewidencyjnej

identyfikator działki ewidencyjnej

1

1319

260604_4.0001.1319

2

1320

260604_4.0001.1320

3

1321

260604_4.0001.1321

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00