Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Ustaw rok 2024 poz. 504
Wersja aktualna od 2024-04-05
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

Dziennik Ustaw rok 2024 poz. 504
Wersja aktualna od 2024-04-05
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie wzorów zarządzenia zabezpieczenia

Na podstawie art. 156 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2023 r. poz. 2505 i 2760) zarządza się, co następuje:

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 1. [Wzory zarządzenia zabezpieczenia] Określa się wzór:

1) zarządzenia zabezpieczenia stosowanego w zabezpieczeniu należności pieniężnych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) kolejnego zarządzenia zabezpieczenia stosowanego w zabezpieczeniu należności pieniężnych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) zarządzenia zabezpieczenia stosowanego w zabezpieczeniu wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 2.[Przepis przejściowy] Wzory stanowiące załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zarządzenia zabezpieczenia (Dz. U. poz. 1315) mogą być stosowane, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przy czym nie wypełnia się części - Informacja o nadaniu przez organ egzekucyjny klauzuli o przyjęciu zarządzenia zabezpieczenia do wykonania oraz części - Oznaczenie i klauzula organu egzekucyjnego.

loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Alerty

§ 3.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Finansów: A. Domański


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2710).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zarządzenia zabezpieczenia (Dz. U. poz. 1315), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 556 i 1059).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 28 marca 2024 r. (Dz. U. poz. 504)

Załącznik nr 1

WZÓR - ZZ-1

Załącznik nr 2

WZÓR - ZZ-2

Załącznik nr 3

WZÓR - ZZ-3

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00