Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
obowiązujący
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2021 nr 48 str. 6
Wersja aktualna od 2019-07-15
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2021 nr 48 str. 6
Wersja aktualna od 2019-07-15
Akt prawny
obowiązujący
ZAMKNIJ close

Alerty

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 170 z dnia 25 czerwca 2019 r.)

1.

Strona 68, załącznik III część I pkt 1 lit. d):

zamiast:

"d)

instrukcje dotyczące zastosowania, w tym częstotliwości stosowania, okresu stosowania i częstości, i docelowych roślin lub grzybów;",

powinno być:

"d)

instrukcje dotyczące zastosowania, w tym dawkowania, okresu stosowania i częstości, i docelowych roślin lub grzybów;".

2.

Strona 74, załącznik III część II, PFC 1(B): NAWÓZ ORGANICZNO-MINERALNY, pkt 5 lit. e):

zamiast:

"e)

w przypadku mikroskładników pokarmowych dodanych celowo - następującą informację: »Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać częstotliwości stosowania«.",

powinno być:

"e)

w przypadku mikroskładników pokarmowych dodanych celowo - następującą informację: »Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki«.".

3.

Strona 77, załącznik III część II, PFC 1(C)(I)(a): STAŁY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY, pkt 8 lit. e):

zamiast:

"e)

w przypadku gdy mikroskładniki pokarmowe są dodane celowo - następujące oznaczenie: »Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać częstotliwości stosowania«.",

powinno być:

"e)

w przypadku gdy mikroskładniki pokarmowe są dodane celowo - następujące oznaczenie: »Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki«.".

4.

Strona 78, załącznik III część II, PFC 1(C)(I)(b): PŁYNNY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY, pkt 6 lit. e):

zamiast:

"e)

w przypadku gdy mikroskładniki pokarmowe są dodane celowo - następujące oznaczenie: »Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać częstotliwości stosowania«.",

powinno być:

"e)

w przypadku gdy mikroskładniki pokarmowe są dodane celowo - następujące oznaczenie: »Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki«.".

5.

Strona 78, załącznik III część II, PFC 1(C)(II): NIEORGANICZNY NAWÓZ MIKROSKŁADNIKOWY, pkt 4:

zamiast:

"4.

Należy podać następującą informację: »Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać częstotliwości stosowania«.",

powinno być:

"4.

Należy podać następującą informację: »Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki«.".

* Autentyczne są wyłącznie dokumenty UE opublikowane w formacie PDF w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00