Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2018-01-17

Na czym polegają transakcje zamiany składników aktywów niepieniężnych na inny składnik aktywów niepieniężnych

Komitet Standardów Rachunkowości podjął 12 czerwca 2017 r. uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego ujęcia transakcji zamiany składnika aktywów niepieniężnych na inny składnik aktywów niepieniężnych. Stanowisko to ukazało się w Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów 5 lipca 2017 r. i z tym dniem weszło w życie.

Omawiane Stanowisko ma po raz pierwszy zastosowanie do transakcji rozpoczynających się od 1 stycznia 2017 r. Ma ono ograniczone retrospektywne zastosowanie do transakcji, które miały miejsce w roku obrotowym bezpośrednio poprzedzającym rok, w którym zastosowano je po raz pierwszy. Dopuszczalne jest pełne retrospektywne zastosowanie wytycznych Stanowiska. Jeżeli jego zastosowanie wpływa na dane porównawcze, to jednostka ujawnia ten fakt zgodnie z KSR 7 "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja".

W praktyce gospodarczej zawierane są niepieniężne transakcje, w ramach których jednostka traci kontrolę nad jednym składnikiem aktywów i w zamian uzyskuje kontrolę nad innym.

Przykładem takiej transakcji jest:

1) wniesienie wkładu rzeczowego (aportu) w postaci składnika aktywów w zamian za objęcie udziałów lub akcji czy też

2) niepieniężna transakcja z inną jednostką polegająca na zamianie jednego składnika aktywów na inny.

Problemem, który pojawia się w przypadku omawianych transakcji, jest taki sposób księgowego ujęcia otrzymanych aktywów (tj. określenia ceny nabycia oraz ujęcia ewentualnej różnicy między wartością bilansową przekazanego składnika aktywów a ceną nabycia otrzymanego składnika aktywów), aby zapewnić zgodność z art. 4 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Stanowisko zawiera wytyczne, jak księgowo ująć takie transakcje.

Przedmiotem Stanowiska jest, jak już wcześniej wspomniano, przedstawienie sposobu ujęcia skutków transakcji zamiany jednego lub kilku składników aktywów niepieniężnych.

Stanowisko ma w szczególności zastosowanie do transakcji, w których następuje:

1) świadczenie usług lub przekazanie aktywów niepieniężnych w zamian za usługi lub aktywa niepieniężne,

2) zbycie składnika aktywów niepieniężnych uwarunkowane nabyciem w zamian innego składnika aktywów niepieniężnych (transakcje powiązane),

3) przekazanie przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub pojedynczych składników aktywów niepieniężnych w zamian za udziały.

Transakcje objęte zakresem stanowiska mogą przybierać różne formy prawne oraz może składać się na nie jedna lub wiele powiązanych ze sobą transakcji.

Z zakresu Stanowiska wyłączone są:

1) transakcje, w których jednostka wydaje lub nabywa własne akcje lub udziały w zamian za aktywa niepieniężne (tj. ujęcie w księgach rachunkowych przyjmującego aport),

2) transakcje leasingu zwrotnego, o których mowa w KSR 5 "Leasing, najem i dzierżawa",

3) połączenia spółek, do których stosuje się przepisy art. 44a-44d ustawy.

Przepisy podatkowe (np. dotyczące podatku dochodowego, podatku VAT lub podatku od czynności cywilnoprawnych) mogą wymagać ustalenia wartości rynkowych zamienianych składników aktywów dla potrzeb podatkowych lub ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00