Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2018-03-17

Zasady ustalania różnic kursowych z rozchodu środków pieniężnych z walutowego rachunku bankowego

Jak wynika z art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, wyceny pozycji wyrażonych w walutach obcych dokonuje się:

1) na bieżąco, na skutek zapłaty transakcji kupna/sprzedaży, oraz

2) na dzień bilansowy na skutek aktualizacji wyceny.

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio:

1) w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań - po kursie faktycznie zastosowanym w tym dniu, lub

2) w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji - po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00