Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2018-11-20

Jak w 2019 r. będą fakturowane czynności wykonane w ramach przetargów lub umów o koncesję

Zamawiający będzie miał obowiązek przyjęcia przesłanych drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur oraz innych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Służyć do tego będzie specjalna platforma stworzona przez Ministra Gospodarki. To wykonawca będzie decydował, czy skorzysta z tego systemu. Nowe przepisy będą obowiązywały od 18 kwietnia 2019 r.

Ustawa z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej ustawa o elektronicznym fakturowaniu) została opublikowana w Dz.U. poz. 2191. Wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych. Mimo że dotyczy zasad fakturowania, nie wprowadza zmian w ustawie o VAT. Odrębnie reguluje te kwestie dla czynności wykonanych w ramach zamówień publicznych.

Od kiedy stosujemy nowe zasady fakturowania

Nowa ustawa będzie obowiązywała od 18 kwietnia 2019 r., ale w przypadkach:

  • zamówień, konkursów, koncesji których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro;
  • do umów o partnerstwie pbliczno-prawnym w których nie ma zastosowania ustawa z 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi ani ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,

nowe przepisy stosujemy dopiero od 1 sierpnia 2019 r.

Ponadto przepisy nowej ustawy będą stosowane do postępowań:

  • o udzielenie zamówienia publicznego,
  • o zawarcie umowy koncesji oraz
  • w sprawie wyboru partnera prywatnego,

wszczętych od 18 kwietnia 2019 r. i do umów zawartych w wyniku takich postępowań.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00