Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2018-12-17

Jakie deklaracje i informacje mają obowiązek złożyć pracodawcy w styczniu 2019 r.

Pracodawców oraz inne jednostki organizacyjne czeka w styczniu 2019 r. wiele obowiązków informacyjnych względem urzędów (skarbowych, ZUS i PFRON) oraz zatrudnianych osób. Dodatkowym obowiązkiem dla większości płatników, przypadającym po raz pierwszy w styczniu 2019 r., jest sporządzenie i przekazanie urzędom skarbowym w formie elektronicznej, oprócz deklaracji rocznych, również informacji podatkowych - PIT-11 i PIT-8C za 2018 r.

Dotychczasowy termin na przekazanie urzędom skarbowym informacji podatkowych upływał, co do zasady, z końcem lutego danego roku. Termin ten został jednak skrócony o 1 miesiąc i dotyczy po raz pierwszy przychodów osiągniętych za 2018 r. Nadal jednak płatnicy przekazują podatnikom informacje podatkowe w niezmienionym terminie, tj. za 2018 r. - do 28 lutego 2019 r.

Rozliczenia z PFRON

Do 21 stycznia 2019 r. (ze względu na to, że ustawowy termin złożenia rozliczenia przypada w niedzielę) pracodawcy, w zależności od posiadanego statusu, muszą sporządzić rozliczenie z PFRON za 2018 r. Rozliczenia należy dokonać składając odpowiednie informacje i deklaracje w formie elektronicznej przez portal e-pfron.

Do podstawowych i najczęściej składanych przez pracodawców formularzy należą INF-2 i DEK-R.

Informacja roczna o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (INF-2)

Wskazaną informację sporządzają pracodawcy zwolnieni w 2018 r. z wpłat na PFRON. Są to m.in. pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i osiągający 6% wskaźnik osób niepełnosprawnych, a także pracodawcy niedziałający w celu osiągnięcia zysku, np. domy pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz hospicja w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.

Deklaracja roczna wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DEK-R)

DEK-R dokumentuje przebieg obowiązku i dokonywania wpłat na PFRON za każdy miesiąc danego roku kalendarzowego, tj. od stycznia do grudnia włącznie.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00