Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2019-08-20

Aport pojedynczych składników majątku – ujęcie u wnoszącego aport

Zasady wnoszenia aportów są szczegółowo określone w Kodeksie spółek hand­lowych. Przedmiotem aportu mogą być wszelkie przedmioty majątkowe, jeśli są zbywalne i mogą jako aktywa wejść do bilansu spółki. Przedmiotem wkładu mogą więc być m.in. rzeczy ruchome, nieruchomości, pieniądze, świadczenie usług. Jeżeli wkładem do spółki w celu pokrycia udziału ma być w całości albo w części wkład niepieniężny (aport), to umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów.

Zgodnie z zapisami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym we wniosku o wpis do rejestru, w dziale rejestru przedsiębiorców, należy zamieścić m.in. dane dotyczące wysokości kapitału zakładowego, a jeżeli wspólnicy wnoszą wkłady niepieniężne, należy zaznaczyć tę okoliczność, z podaniem wartości objętych w zamian za nie udziałów.

Akcje, które są obejmowane w zamian za wkłady niepieniężne, powinny być pokryte w całości nie później niż przed upływem roku po zarejestrowaniu spółki. Jeżeli akcje są obejmowane wyłącznie za wkłady niepieniężne albo za wkłady niepieniężne i pieniężne, to kapitał zakładowy powinien być pokryty przed zarejestrowaniem co najmniej w jednej czwartej jego wysokości.

Aport jest swego rodzaju zapłatą za udziały lub akcje. Wnoszący wkłady niepieniężne sporządzają więc pisemne sprawozdanie, w którym przedstawiają m.in. przedmiot wkładów niepieniężnych, liczbę i rodzaj wydawanych w zamian za nie akcji i innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub w podziale majątku spółki. W sprawozdaniu wymienia się także osoby, które wnoszą wkłady niepieniężne. Założyciele są zobowiązani także do określenia w tym sprawozdaniu zastosowanej metody wyceny wkładów niepieniężnych. Jeżeli wartość wkładów niepieniężnych została znacznie zawyżona w stosunku do ich wartości zbywczej w dniu zawarcia umowy spółki, to wspólnik, który wniósł taki wkład, oraz członkowie zarządu, którzy, wiedząc o tym, zgłosili spółkę do rejestru, obowiązani są solidarnie wyrównać spółce brakującą wartość.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00