Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny
na dzień 05-12-2022
Artykuł aktualny
na dzień 05-12-2022
Data publikacji: 2021-12-20

Jak prawidłowo wypełnić informację ZUS IWA za 2021 r.

31 stycznia 2022 r. upływa termin złożenia informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Od danych zawartych w ZUS IWA zależy wysokość składek na ubezpieczenie wypadkowe, które płatnik będzie opłacał od kwietnia 2022 r. do marca 2023 r. Za podanie w ZUS IWA nieprawdziwych danych, które doprowadzą do zaniżenia wysokości składki wypadkowej, grożą płatnikom poważne sankcje finansowe. W informacji ZUS IWA za 2021 r. należy uwzględnić zmiany wprowadzone w 2021 r. na mocy ustawy reformującej system ubezpieczeń społecznych.

Informację ZUS IWA składa płatnik, który:

  • był zgłoszony nieprzerwanie w ZUS jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. i co najmniej 1 dzień w styczniu 2022 r.,
  • w 2021 r. zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
  • 31 grudnia 2021 r. był wpisany do rejestru REGON.

Wszystkie wymienione warunki muszą być spełnione łącznie.

Przez nieprzerwane zgłoszenie w ZUS jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe należy rozumieć, że u danego płatnika w każdym z miesięcy 2021 r. przynajmniej 1 osoba podlegała ubezpieczeniu wypadkowemu. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, płatnik nie składa informacji ZUS IWA.

PRZYKŁAD

Spółka z o.o., wpisana do rejestru REGON, rozpoczęła działalność, na podstawie wpisu do KRS, w 2020 r. W 2021 r. spółka została zgłoszona w ZUS jako płatnik składek, jednocześnie zgłaszając do ubezpieczeń społecznych (w tym do ubezpieczenia wypadkowego) 26 osób. Przez cały 2021 r. liczba ubezpieczonych nie uległa zmianie.

Wariant I

Spółka zgłosiła osoby ubezpieczone od 1 stycznia 2021 r. Ma zatem obowiązek złożyć informację ZUS IWA za 2021 r. (była nieprzerwanie płatnikiem składki na ubezpieczenie wypadkowe w 2021 r., od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. i co najmniej 1 dzień w styczniu 2022 r., zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego 26 osób, była zgłoszona do rejestru REGON 31 grudnia 2021 r.).

Wariant II

Spółka zgłosiła osoby ubezpieczone od 1 lutego 2021 r. W tej sytuacji nie przekazuje do ZUS informacji ZUS IWA, ponieważ nie spełnia warunku nieprzerwanego zgłoszenia jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe w 2021 r. W styczniu 2021 r. nie była jeszcze płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne, w tym ubezpieczenie wypadkowe.

Informację ZUS IWA za 2021 r. płatnicy składek muszą złożyć najpóźniej 31 stycznia 2022 r.

Aby prawidłowo wypełnić ten formularz, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

Formularz ZUS IWA za 2021 r.

Komentarz 1. Identyfikator informacji

Należy wpisać identyfikator dokumentu, który ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00