Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny na dzień 21-07-2024
Data publikacji: 2022-03-14

Jak ustalić wysokość składki wypadkowej od 1 kwietnia 2022 r.

Od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. obowiązuje nowy rok składkowy dla ubezpieczenia wypadkowego. W okresie tym w dalszym ciągu najniższa stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 0,67%, zaś najwyższa - 3,33%. A zatem dla najmniejszych płatników, uiszczających omawianą składkę w zryczałtowanej wysokości, obciążenia z tego tytułu nadal wynoszą 1,67% podstawy (co stanowi połowę najwyższej stawki). Pozostali płatnicy wyznaczają poziom składki wypadkowej samodzielnie, a podmiotom, które za ostatnie 3 lata złożyły ZUS IWA, składkę tę ustali ZUS.

Na wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe wpływ mają głównie:

  • liczba ubezpieczonych oraz czas, w którym płatnik prowadzi działalność i zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego zatrudnione osoby;
  • grupa przeważającej działalności według PKD, w oparciu o którą wielu płatników samodzielnie określa poziom składki wypadkowej, na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków; j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 757 ze zm. (dalej: rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej);
  • liczba wypadków przy pracy i chorób zawodowych stwierdzonych u danego płatnika oraz występowanie zagrożeń związanych ze szkodliwymi czynnikami w środowisku pracy.

Zasady ustalania liczby ubezpieczonych

Kluczowe przy wyznaczaniu w 2022 r. wysokości składki wypadkowej jest m.in. prawidłowe ustalenie średniej liczby osób zgłaszanych do ubezpieczenia wypadkowego w 2021 r.

Tabela 1. Aspekty istotne z punktu widzenia wyznaczania średniej liczby ubezpieczonych na potrzeby ubezpieczenia wypadkowego

Płatnik

Zasady ustalania liczby ubezpieczonych

 

Podmiot, który był zgłoszony jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe w poprzednim roku

Krok 1. Zsumowanie liczby osób, które podlegały ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00