Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 8 kwietnia 2021 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.128.2020.1.MG

skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 lutego 2021 r. (data wpływu 8 lutego 2021 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lutego 2021 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność rolniczą, w tym również działy specjalne produkcji rolnej związane z chowem i hodowlą drobiu.

Wnioskodawca w zakresie związanym z działami specjalnymi produkcji rolnej jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wnioskodawca nie prowadzi ksiąg rachunkowych z uwagi na to, że wysokość jego przychodów ze sprzedaży nie przekracza równowartości 2 mln Euro. Podatek dochodowy jest przez niego płacony na podstawie norm szacunkowych, które wynikają z wydanej decyzji organu podatkowego. W każdym roku podatkowym organ podatkowy wydaje decyzję, która określa wysokość tego podatku.

W związku z formą opodatkowania Wnioskodawcy nie rozlicza faktycznie uzyskanego przychodu i faktycznie poniesionych kosztów. Co za tym idzie - nie dokonuje on również odpisów amortyzacyjnych od posiadanych środków trwałych, w tym gruntów, budynków, budowli oraz maszyn i urządzeń.

Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży Fermy Drobiu składającej się z 4 kurników oraz infrastruktury towarzyszącej. W oddzielnym wniosku o interpretację indywidualną Wnioskodawca wystąpił o ocenę czy przedmiot transakcji powinien być traktowany na gruncie podatku od towarów i usług jako zorganizowana część przedsiębiorstwa.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00