Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 13 sierpnia 2021 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.261.2021.3.ISK

Skutki podatkowe związane z realizacją Akcji Marketingowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 kwietnia 2021 r. (data wpływu drogą elektroniczną e-PUAP 27 kwietnia 2021 r.), uzupełnionym pismem z 10 sierpnia 2021 r. (data wpływu drogą elektroniczną e-PUAP 10 sierpnia 2021 r.) w odpowiedzi na wezwanie Organu z 21 lipca 2021 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.261.2021.2.ISK (dokument uznany za doręczony 5 sierpnia 2021 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

  • nieprawidłowe – w zakresie obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej wydania nagród w postaci pieniężnej lub bonów MPV oraz momentu ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej (część pytania nr 2); zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej wydania na rzecz Konsumentów nagród rzeczowych będących towarami wskazanymi w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (część pytania nr 3) oraz obowiązku udokumentowania wydania nagród Przedsiębiorcom przez wystawienie faktury i braku obowiązku jej wydania (pytanie nr 4);
  • prawidłowe – w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2021 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, uzupełniony pismem z 10 sierpnia 2021 r. (data wpływu 10 sierpnia 2021 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 21 lipca 2021 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.261.2021.2.ISK (dokument uznany za doręczony 5 sierpnia 2021 r.), dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych związanych z realizacją Akcji Marketingowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na organizowaniu i przeprowadzaniu na zlecenie swoich klientów akcji marketingowych, przede wszystkim w postaci loterii promocyjnych, konkursów i akcji promocyjnych (dalej łącznie zwane „Akcjami Marketingowymi”). Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i prowadzona przez Niego ww. działalność gospodarcza podlega opodatkowaniu podatkiem podatku od towarów i usług. Klientami Wnioskodawcy są zarówno podmioty prowadzące sprzedaż hurtową jak i detaliczną, oraz producenci towarów i usług z różnych branż i sektorów gospodarki (dalej jako „Klient/Klienci”). Akcje Marketingowe są prowadzone przez Wnioskodawcę na zlecenie Klientów w celu zachęcenia do nabywania towarów lub usług, ich promowania bądź zwiększenia atrakcyjności oferty Klientów. Z kolei uczestnikami organizowanych przez Wnioskodawcę Akcji Marketingowych najczęściej są prywatne osoby fizyczne (dalej jako „Konsument/Konsumenci”). W przypadku, gdy Klient prowadzi sprzedaż hurtową, Akcje Marketingowe mogą być skierowane do osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (dalej jako „Przedsiębiorca/Przedsiębiorcy”).

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00