Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 4 stycznia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-3.4012.678.2021.1.DS

Czynność ładowania samochodów elektrycznych stanowi świadczenie o charakterze złożonym, kwalifikowanym jako dostawa towarów w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, a nie jako świadczenie usługi, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy VAT.

Czynność ładowania samochodów elektrycznych stanowi świadczenie o charakterze złożonym, kwalifikowanym jako dostawa towarów w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, a nie jako świadczenie usługi, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 października 2021 r. (data wpływu 4 października 2021 r.), uzupełnionym pismem z 9 grudnia 2021 r. (data wpływu 9 grudnia 2021 r.) na wezwanie tut. Organu z 3 grudnia 2021 r. (doręczone 3 grudnia 2021 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy świadczenia realizowane przez Wnioskodawcę na rzecz użytkowników samochodów elektrycznych stanowią jedną czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT jako usługa zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

4 października 2021 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy świadczenia realizowane przez Wnioskodawcę na rzecz użytkowników samochodów elektrycznych stanowią jedną czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT jako usługa zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wniosek został uzupełniony pismem z 9 grudnia 2021 r. (data wpływu 9 grudnia 2021 r.) na wezwanie tut. Organu z 3 grudnia 2021 r. (doręczone 3 grudnia 2021 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

X. S.A. z siedzibą w (…) (zwana dalej "Spółką" lub "Wnioskodawcą") jest Spółką, której jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa.

Spółka pełni nadzór właścicielski nad Grupą X, która powstała w 2001 r. w wyniku restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego XY. Głównym celem tych przemian było oddzielenie działalności przewozowej (…) od zarządzania liniami (…) oraz utworzenie samodzielnych podmiotów prawa handlowego mogących świadczyć usługi nie tylko na rynku (…).

Spółka jest jednym z największych posiadaczy samoistnych nieruchomości w Polsce. W zasobach Spółki znajduje się w szczególności około 96 tys. ha gruntów oraz około 52 tys. budynków i budowli (dalej jako "Nieruchomości").

Od 9 listopada 2018 r. Wnioskodawca umożliwia użytkownikom samochodów z napędem elektrycznym korzystanie z obecnie 9 stacji do ładowania przy dworcach (…) (dalej jako "Stacje").

Stacja ładowania jest urządzeniem w formie estetycznego słupka, służącym do ładowania akumulatorów stanowiących element napędu pojazdów elektrycznych. Stacja wyposażona jest w dwa trójfazowe gniazda pracujące w trybie "Mode 3" standardu "Type 2" (wg IEC 62196-2) każde o mocy 22kW, umożliwiające jednoczesne ładowanie dwóch samochodów elektrycznych.

Stacje wyposażone są w system komunikacji oparty na łączności GSM, umożliwiający realizację płatności, a także zdalny nadzór, administrowanie oraz serwisowanie urządzenia.

Korzystanie ze stacji było bezpłatne, natomiast od czerwca br. za korzystanie ze Stacji należy uiszczać opłaty. Opłaty te są kalkulowane w oparciu o liczbę przeznaczonych na ładowanie kilowatogodzin. Zapłatę za naładowanie samochodu elektrycznego można realizować wyłącznie kartą płatniczą pracującą w systemie PayPass poprzez terminal zainstalowany w górnej części Stacji. Wydruk potwierdzenia zapłaty realizowany będzie na drukarce termicznej przy wykorzystaniu papieru o typowym rozmiarze. Stacje projektowano i produkowano kierując się kryteriami zawartymi w normach PN-EN 61851-1:2011 i PN-EN 61851-22:2002, określających m.in. charakterystyki i warunki eksploatacyjne oraz wymagania bezpieczeństwa wyposażenia systemów zasilania pojazdów elektrycznych.

Co ważne Stacje (o mocy 22kW) pozwolą na naładowanie typowego pojazdu elektrycznego od 0% do 80% pojemności akumulatora napędzającego samochód elektryczny, w przeciągu około godziny - wykorzystana moc jest zależna od ładowarki pokładowej samochodu. Przy ładowaniu za pomocą standardowego gniazdka (2,2 kW - wersja 3,6 kW wymaga już ładowarki ściennej), cały proces zajmie, w zależności od pojemności akumulatorów samochodu elektrycznego od kilku do kilkunastu godzin. Korzystanie ze Stacji nie wymaga rejestracji, ani posiadania specjalnych kart dostępu, czy aplikacji. Proces ładowania akumulatorów samochodu elektrycznego na Stacjach inicjuje klient przez wybór odpowiednich opcji na monitorze z panelem dotykowym. Klient dokonuje zakupu poprzez wybranie wartości transakcji, której przypisana jest odpowiednia liczba kilowatogodzin. Rozpoczęcie sesji ładowania i wydruk potwierdzenia płatności realizowany jest po przyjęciu opłaty i zaksięgowaniu jej na koncie Wnioskodawcy. O statusie obu gniazd informują sygnalizatory świetlne umieszczone na górnej ścianie obudowy Stacji. Na monitorze Stacji wyświetlane są informacje o przebiegu ładowania i stanie naładowania podłączonych pojazdów.

Oprogramowanie Stacji zakłada, że niewykorzystana energia opłacona w danej sesji ładowania może być użyta w późniejszym terminie. Poprzez ekran dotykowy należy wówczas wprowadzić specjalny kod wydrukowany na potwierdzeniu płatności z poprzedniej sesji.

Stacje zaprojektowane są do użytkowania w trybie ciągłym, 24 godziny na dobę.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w nadesłanym uzupełnieniu):

Czy w przedstawionym stanie faktycznym prawidłowym sposobem postępowania jest kwalifikowanie wszystkich wskazanych elementów ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00