Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny
na dzień 01-04-2023
Artykuł aktualny
na dzień 01-04-2023
Data publikacji: 2022-07-19

Zmiany w Polskim Ładzie 2.0 związane z rozliczeniem rocznym za 2022 r.

Pierwszy pakiet zmian wprowadzany w ramach Polskiego Ładu 2.0 został opisany w dodatku do lipcowego numeru „Mk” pt. „Jak przygotować się do zmian w PIT wprowadzanych od 1 lipca 2022 r.”. Drugi pakiet zmian Polskiego Ładu 2.0 opisujemy w niniejszym opracowaniu. Omawiamy je odrębnie, ponieważ znajdą one zastosowanie dopiero do rozliczenia rocznego za 2022 r. Trzeci pakiet zmian wprowadzany w ramach Polskiego Ładu 2.0 będzie miał zastosowanie od 1 stycznia 2023 r. Zmiany te przedstawimy w odrębnych opracowaniach - m.in. w dodatkach „Jak przygotować się do zmian w podatkach od 1 stycznia 2023 r.” oraz  w „Przewodniku po zmianach w podatkach w 2023 r.” - w grudniu 2022 r. oraz w styczniu 2023 r., czyli w terminach, w których będą one miały zastosowanie.

1. Umożliwienie zmiany formy opodatkowania z podatku liniowego na skalę podatkową po zakończeniu 2022 r.

Podatnikom, którzy w trakcie 2022 r. opodatkowali swoje dochody z działalności gospodarczej podatkiem liniowym, ustawodawca umożliwił zmianę tej formy opodatkowania na opodatkowanie według skali podatkowej. Ponownego wyboru skali podatkowej liniowcy będą mogli dokonać w zeznaniu rocznym PIT-36 składanym za 2022 r. W zeznaniu tym podatnicy wykażą dochody, które w trakcie 2022 r. opodatkowywali podatkiem liniowym. Czas na podjęcie decyzji w tej sprawie będą mieli do 2 maja 2023 r. (termin złożenia zeznania rocznego za 2022 r. ulegnie przesunięciu, ponieważ 30 kwietnia w 2023 r. przypada w niedzielę).

Jeśli podatnik złoży za 2022 r. PIT-36L (czyli zeznanie przeznaczone dla podatników opodatkowanych podatkiem liniowym) z przychodami z działalności gospodarczej, nie będzie mógł już zmienić tej decyzji i wybrać skali podatkowej.

Mimo umożliwienia podatnikom zmiany formy opodatkowania, zaliczki na PIT w trakcie całego 2022 r. podatnicy mają wpłacać w ramach podatku liniowego. Przy zmianie formy opodatkowania na skalę podatkową zaliczki te podatnicy wykażą w zeznaniu PIT-36, bez konieczności przeliczania ich według zasad obowiązujących przy opodatkowaniu według skali podatkowej.

Opisana możliwość zmiany stosowanej formy opodatkowania z podatku liniowego na skalę podatkową dotyczy tylko 2022 r.

Zatem podatnik, który wybrał wcześniej opodatkowanie podatkiem liniowym, ale rozliczając PIT za 2022 r. skorzystał z możliwości opodatkowania według skali podatkowej, aby być opodatkowanym według skali w 2023 r., powinien zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego, składając w ustawowym terminie stosowne oświadczenie (oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania podatkiem liniowym).

Na opisanych wyżej warunkach formę opodatkowania z podatku liniowego na skalę podatkową będą również mogli zmienić podatnicy, którzy dochód z działów specjalnych produkcji rolnej ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg. W sytuacji zmiany podatku liniowego na skalę podatkową ewentualna nadpłata z zeznania PIT-36 złożonego elektronicznie podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia złożenia tego zeznania. W takim przypadku nie ma zastosowania 45-dniowy termin na zwrot nadpłaty.

Aby dokonać przejścia z podatku liniowego na skalę podatkową, podatnik musi przed złożeniem zeznania rocznego za 2022 r. obliczyć, czy zmiana formy opodatkowania mu się opłaca. Wyliczenia podatku powinien dokonać z uwzględnieniem zmian, które weszły w życie w trakcie 2022 r. i stosuje się je do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. Podstawową sprawą jest na pewno nowa skala podatkowa i obniżona do 12% stawka podatku w pierwszym przedziale skali. Wybierając rodzaj płaconego podatku, podatnik powinien brać pod uwagę ulgi podatkowe, z których może skorzystać przy danej formie opodatkowania. Najszerszy katalog ulg przysługuje przy skali podatkowej, np. tylko przy skali podatnik skorzysta z ulgi na wychowanie dziecka. Również tylko przy skali podatnik rozliczy się wspólnie z małżonkiem, co może być korzystne, zwłaszcza gdy jeden ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00