Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Interpretacja

Interpretacja indywidualna z dnia 4 lipca 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.254.2022.2.MAP

Możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

2 marca 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 17 lutego 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zastosowania zwolnienia przedmiotowego. Uzupełnił go Pan – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 20 maja 2022 r. (wpływ 20 maja 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, posiada obywatelstwo polskie oraz brytyjskie (Wielkiej Brytanii). Przez ostatnie 9 lat był rezydentem podatkowym w Wielkiej Brytanii, gdzie mieszkał i pracował. Na początku 2022 r. powrócił do Polski i aktualnie jest polskim rezydentem podatkowym, podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W styczniu 2022 r. założył jednoosobową działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do CEiDG) i wybrał opodatkowanie przychodu uzyskiwanego z tej działalności na zasadach przewidzianych w ustawie z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jako, że Wnioskodawca spełnia wszystkie warunki do skorzystania z tzw. „ulgi dla powracających” (uregulowanej w art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o PIT), chciałby uzyskać potwierdzenie w jaki sposób stosować tę ulgę: w trakcie roku podatkowego, czy też dopiero po jego zakończeniu.

W piśmie z dnia 20 maja 2022 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, dla klientów z branży nieruchomości (zgodnie z PKD kod 70.22.Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania). Przychody uzyskiwane z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej są opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów (tj. na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00