Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Orzeczenie

Postanowienie NSA z dnia 5 października 2022 r., sygn. III FZ 497/22

Jeżeli nie ma jednoznacznych dowodów na to, co zawierała przesyłka z sądu, przyjąć należy wersję korzystniejszą dla strony skarżącej i uznać, że wezwanie do usunięcia braków formalnych nie zostało jej prawidłowo doręczone.

Jeżeli nie ma jednoznacznych dowodów na to, co zawierała przesyłka z sądu, przyjąć należy wersję korzystniejszą dla strony skarżącej i uznać, że wezwanie do usunięcia braków formalnych nie zostało jej prawidłowo doręczone.

Gazeta Prawna nr 197/2022

Dnia 5 października 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA: Stanisław Bogucki po rozpoznaniu w dniu 5 października 2022 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia A. P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 r., sygn. akt III SA/Wa 1209/22 w przedmiocie odrzucenia skargi wniesionej przez A. P. w sprawie ze skargi A. J. i A. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 24 marca 2022 r., nr KOC/4919/Fi/20 w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 r. postanawia uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Uzasadnienie

1. Postanowieniem 30.06.2022 r. o sygn. III SA/Wa 1209/22 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie ze skargi A. J. i A. P., na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z 24.03.2022 r., nr KOC/4919/Fi/20, wydaną w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2008 r., odrzucił skargę wniesioną przez A. P.. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia podał art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2022 r. poz. 329 ze zm., dalej: p.p.s.a.).

2. Przebieg postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00