Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Porada

Porada aktualna na dzień 26-05-2024
TEMATY:
Porada aktualna na dzień 26-05-2024
TEMATY:
Data publikacji: 2022-11-10

Czy przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

PROBLEM

Spółka z o.o. zawarła w dniu 10 lipca 2019 r. umowę o pracę w celu nauki zawodu z młodocianym pracownikiem na okres od 1.09.2019 r. do 31.08.2022 r. w zawodzie ślusarz. Rozwiązanie umowy nastąpiło w dniu 30 czerwca 2022 r. na mocy porozumienia stron na wniosek młodocianego pracownika, który złożył wniosek o skrócenie czasu trwania nauki zawodu. Zatem nauka zawodu trwała 34 m-ce. Instruktorem praktycznej nauki zawodu były dwie osoby zatrudnione w spółce i posiadające wszystkie wymagane kwalifikacje do kształcenia młodocianych pracowników. Pracownik młodociany zdał egzamin przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną uzyskując dyplom zawodowy w dniu 31.10.2022 r. Pracodawca we wniosku oświadczył, że nie jest rzemieślnikiem. Czy w świetle przepisów obowiązujących od dnia 1 września 20119 r. w zakresie ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle oraz art. 122 ustawy Prawo oświatowe, pracodawcy należy się zwrot kosztów kształcenia młodocianego pracownika za okres 34 m-cy? Czy urząd może żądać od wnioskodawcy oświadczenia, że podmiot który wnioskodawca reprezentuje jest pracodawcą będącym rzemieślnikiem lub niebędącym rzemieślnikiem? Jak urząd może zweryfikować spełnianie przez wnioskodawcę przesłanek, o których mowa w art. 122 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe? Czy sam fakt zaznaczenia na druku wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika „czy pracodawca zatrudniający młodocianego pracownika jest rzemieślnikiem: tak / nie” jest wystarczające dla ustalenia spełnienia powyższych przesłanek?

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00