Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny
na dzień 08-02-2023
Data publikacji: 2022-12-19

Zasady wypełniania informacji ZUS IWA za 2022 r.

Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA za 2022 r. płatnicy muszą złożyć do 31 stycznia 2023 r. Od danych zawartych w tej informacji zależy wysokość składek na ubezpieczenie wypadkowe, które płatnik będzie opłacał od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. Za podanie w ZUS IWA nieprawdziwych danych, które spowodują zaniżenie stopy procentowej składki wypadkowej, płatnik może narazić się na poważne sankcje finansowe.

Informację ZUS IWA składa płatnik, który:

  • był zgłoszony nieprzerwanie w ZUS jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. i co najmniej 1 dzień w styczniu 2023 r.,
  • w 2022 r. zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
  • 31 grudnia 2022 r. był wpisany do rejestru REGON.

Wszystkie wymienione warunki muszą być spełnione łącznie.

Nieprzerwane zgłoszenie w ZUS jako płatnika składek na ubezpieczenie wypadkowe oznacza, że u danego płatnika w każdym z miesięcy 2022 r. przynajmniej 1 osoba podlegała ubezpieczeniu wypadkowemu. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, płatnik nie składa informacji ZUS IWA.

PRZYKŁAD

Spółka z o.o., wpisana do rejestru REGON, rozpoczęła działalność, na podstawie wpisu do KRS, w 2021 r. W 2022 r. spółka została zgłoszona w ZUS jako płatnik składek, jednocześnie zgłaszając do ubezpieczeń społecznych (w tym do ubezpieczenia wypadkowego) 26 osób. Przez cały 2022 r. liczba ubezpieczonych nie uległa zmianie.

Wariant I

Spółka zgłosiła osoby do ubezpieczeń społecznych, w tym do ubezpieczenia wypadkowego, od 1 stycznia 2022 r. Ma zatem obowiązek złożyć informację ZUS IWA za 2022 r. (była nieprzerwanie płatnikiem składki na ubezpieczenie wypadkowe w 2022 r., od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. i co najmniej 1 dzień w styczniu 2023 r., zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego 26 osób, była zgłoszona do rejestru REGON 31 grudnia 2022 r.).

Wariant II

Spółka zgłosiła osoby do ubezpieczeń społecznych, w tym ubezpieczenia wypadkowego od 1 lutego 2022 r. W tej sytuacji nie przekazuje do ZUS informacji ZUS IWA, ponieważ nie spełnia warunku nieprzerwanego zgłoszenia jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe w 2022 r. W styczniu 2022 r. nie była bowiem jeszcze płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne, w tym ubezpieczenie wypadkowe.

Informację ZUS IWA za 2022 r. płatnicy składek muszą złożyć najpóźniej 31 stycznia 2023 r.

Aby prawidłowo wypełnić ten formularz, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

Formularz ZUS IWA za 2022 r.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00