Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 4 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.732.2022.2.MBD

W zakresie ustalenia, czy: - wydatki poniesione przez Spółkę na Robota 1 w 2019 r. oraz Robota 2 w 2022 r. wraz z zapłaconą częściowo zaliczką (30%) w 2021 r., stanowić będą koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację w rozumieniu art.

W zakresie ustalenia, czy: - wydatki poniesione przez Spółkę na Robota 1 w 2019 r. oraz Robota 2 w 2022 r. wraz z zapłaconą częściowo zaliczką (30%) w 2021 r., stanowić będą koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację w rozumieniu art. 38eb ust. 2 pkt 1 updop i w konsekwencji, Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do obniżenia podstawy opodatkowania o 50% poniesionych wydatków na Robota 1 oraz Robota 2 na podstawie art. 38eb ust. 1 updop (pytanie oznaczone we wniosku nr 1), - wartość początkowa środków trwałych, w odniesieniu do której Spółce w ramach ulgi na robotyzację przysługuje prawo do dokonania dodatkowego odliczenia 50% poniesionych kosztów uzyskania przychodu, powinna być ustalana zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 updop oraz art. 16g ust. 3 updop, tj. powinna obejmować cenę nabycia Robota 1 i 2 - kwotę należną zbywcy powiększoną o koszty jego transportu, załadunku oraz wyładunku, montażu i instalacji, a także wszelkie inne koszty poniesione w celu prawidłowego funkcjonowania nabytego Robota 1 i 2 i tym samym wartość odliczenia przysługującego Wnioskodawcy powinna obejmować 50% tak ustalonej wartości początkowej (nie więcej niż kwota dochodu Wnioskodawcy osiągnięta w danym roku podatkowym) (część pytania oznaczonego we wniosku nr 4).

Interpretacja indywidualna - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

26 września 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 26 września 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy:

- wydatki poniesione przez Spółkę na Robota 1 w 2019 r. oraz Robota 2 w 2022 r. wraz z zapłaconą częściowo zaliczką (30%) w 2021 r., stanowić będą koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację w rozumieniu art. 38eb ust. 2 pkt 1 updop i w konsekwencji, Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do obniżenia podstawy opodatkowania o 50% poniesionych wydatków na Robota 1 oraz Robota 2 na podstawie art. 38eb ust. 1 updop (pytanie oznaczone we wniosku nr 1),

- wartość początkowa środków trwałych, w odniesieniu do której Spółce w ramach ulgi na robotyzację przysługuje prawo do dokonania dodatkowego odliczenia 50% poniesionych kosztów uzyskania przychodu, powinna być ustalana zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 updop oraz art. 16g ust. 3 updop, tj. powinna obejmować cenę nabycia Robota 1 i 2 - kwotę należną zbywcy powiększoną o koszty jego transportu, załadunku oraz wyładunku, montażu i instalacji, a także wszelkie inne koszty poniesione w celu prawidłowego funkcjonowania nabytego Robota 1 i 2 i tym samym wartość odliczenia przysługującego Wnioskodawcy powinna obejmować 50% tak ustalonej wartości początkowej (nie więcej niż kwota dochodu Wnioskodawcy osiągnięta w danym roku podatkowym) (część pytania oznaczonego we wniosku nr 4).

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem, które wpłynęło do Organu 19 grudnia 2022 r.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Zakłady X S.A. (dalej: "Spółka" lub "Wnioskodawca") jest polskim przedsiębiorstwem specjalizującym się w produkcji (…). Wnioskodawca w ramach realizowanej przez siebie działalności, prowadzi prace badawczo-rozwojowe opierające się na opracowywaniu nowych rozwiązań w zakresie zastosowania materiałów i wyrobów ogniotrwałych, a także opracowywaniu nowych technologii materiałów dla przemysłu i modyfikacji wyrobów ogniotrwałych do zastosowań w piecach i kadziach. Wnioskodawca ciągle usprawnia i zamierza usprawniać również w przyszłości swoją produkcję poprzez nabywanie urządzeń przemysłowych oraz urządzeń funkcjonalnie z nimi związanych służących robotyzacji i automatyzacji linii produkcyjnych oraz zwiększeniu mocy przerobowych.

W ramach swojej działalności w 2019 r., Spółka nabyła robota posiadającego następujące parametry techniczne, (typ : (…), wprowadzony do ewidencji środków trwałych w styczniu 2020 r., pod numerem inwentarzowym 489/5174 dalej: "Robot 1") tj.:

(…).

Dodatkowo, w ramach swojej działalności, Spółka w 2021 r. zawarła umowę z zewnętrznym dostawcą na montaż i uruchomienie zrobotyzowanego stanowiska odbioru kształtek z prasy nr 13, wraz z zapłaconą częściowo zaliczką w wysokości 30% ceny końcowej w 2021 r., o następujących parametrach technicznych (typ: (…), dalej: "Robot 2"):

(…). W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Robota 2, Wnioskodawca poniesie wydatki na przygotowanie Fundamentu do posadowienia robota.

(…).

W ramach nabytego Robota 1 i zamówionego Robota 2 (dalej łącznie: "Roboty"), Spółka nabyła usługi szkoleniowe obejmujące wszystkie obszary pracy linii i przeprowadzane jest w odpowiednich grupach roboczych:

-szkolenie pracowników obsługi bieżącej,

-szkolenie pracowników służb technicznych.

Nabyte przez Wnioskodawcę Roboty spełniają/będą spełniać wszystkie kryteria wymienione w art. 38eb ust. 3 ustawy o PDOP, do uznania Robotów za roboty przemysłowe, tj.: automatycznie sterowane, programowalne, wielozadaniowe, stacjonarne maszyny, posiadające 6 stopni swobody, posiadające właściwości manipulacyjne dla zastosowań przemysłowych, które spełniają łącznie następujące warunki:

1)wymieniają dane w formie cyfrowej (np. wzory schematów ustawiania kształtek);

2)są połączone z systemami zarządzania produkcją w Spółce, usprawniając te same procesy;

3)są monitorowane za pomocą kamer, systemu nadrzędnego DCS oraz czujników;

4)są zintegrowane z prasami oraz urządzeniami wchodzącymi w skład zrobotyzowanych stanowisk.

Ponadto, Spółka w 2021 r. zawarła umowę dotyczącą nabycia specjalistycznej prasy ciśnieniowej typu (…), charakteryzującą się:

-(…)

ponadto w ramach zawartej umowy, Spółka poniosła wydatki związane z płatnościami zaliczkowymi w wysokości 15% ceny końcowej.

Prasa jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania linii ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00