Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Interpretacja

Interpretacja indywidualna z dnia 5 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-3.4013.144.2022.3.JS

Brak obowiązku zapłaty akcyzy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w sytuacji najmu lokali innym podmiotom

Brak obowiązku zapłaty akcyzy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w sytuacji najmu lokali innym podmiotom

Interpretacja indywidualna - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku akcyzowym, dotyczącego braku obowiązku zapłaty akcyzy w sytuacji opisanej w pytaniu nr 1 we wniosku - jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku akcyzowego wpłynął 29 czerwca 2022 r. Wniosek uzupełnił Pan pismem z 28 września 2022 r. (data wpływu 28 września 2022 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie Organu z 20 września 2022 r., znak: 0111-KDIB3-3.4013.144.2022.1.JS. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego (ostatecznie sprecyzowany w uzupełnieniu wniosku)

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest sprzedaż (…). Ponadto Wnioskodawca posiada budynek usługowy, który znajduje się w (…).

Wnioskodawca osiąga przychody z najmu powierzchni użytkowych, które są wykorzystywane przez najemców do prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Do budynku, który wynajmuje Wnioskodawca zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna przeznaczona do produkcji energii elektrycznej z energii słonecznej o mocy do 15,58 kWp.

Całość inwestycji związana z zakupem i montażem paneli fotowoltaicznych będzie sfinalizowana w całości ze środków Wnioskodawcy.

Wyprodukowana z paneli fotowoltaicznych energia będzie wykorzystywana do zaspokojenia w energię elektryczną wynajmowanych lokali użytkowych, których właścicielem jest Wnioskodawca. W związku z zawartymi umowami najmu, obecnie Wnioskodawca obciąża najemców lokali kosztami zużytej przez nich energii elektrycznej w następujący sposób: Wnioskodawca otrzymuje zbiorczy rachunek od dostawcy energii elektrycznej za zużycie energii w całym budynku. Wynajmowane lokale użytkowe posiadają swoje podliczniki, zatem Wnioskodawca obciąża najemców kosztami faktycznie zużytej przez najemców energii elektrycznej.

Wobec planowanej instalacji paneli fotowoltaicznych, Wnioskodawca powinien zgodnie z obowiązującymi przepisami dostosować sposób rozliczenia energii elektrycznej.

Powinno się to odbyć odpowiednio przez dostosowanie zawartych umów z najemcami. Wnioskodawca proponuje włączyć koszt produkowanej energii elektrycznej do ceny najmu, rozliczając najemców ryczałtowo, biorąc pod uwagę średnie zużycie energii z roku ubiegłego.

Innym rozważanym przez Wnioskodawcę scenariuszem jest leasing lub wynajem paneli fotowoltaicznych na rzecz najemców za zryczałtowanym wynagrodzeniem miesięcznym.

Wnioskodawca podkreśla, że energia elektryczna nie będzie produkowana przez instalację fotowoltaiczną w nocy. Energia elektryczna w dni pochmurne i w miesiące zimowe będzie dostarczana w większości przez inny podmiot (…) zajmujący się dostawą energii, a nie za pomocą paneli fotowoltaicznych.

W odpowiedzi na wezwanie Organu, w uzupełnieniu wniosku wskazał Pan ponadto:

1) Czy będzie Pan posiadał instalację fotowoltaiczną podłączoną do sieci elektroenergetycznej i tym samym czy będzie oddawać Pan całość wyprodukowanej przez instalację energii elektrycznej do sieci?

Tak, instalacja fotowoltaiczna będzie podłączona do sieci elektroenergetycznej. Do sieci będzie oddawana tylko ta część wyprodukowanej energii, która będzie nieskonsumowaną nadwyżką w nieruchomości. Tłumacząc dokładniej, dostawca energii ma zainstalować w nieruchomości tzw. "licznik dwukierunkowy". Wytworzony przez panele fotowoltaiczne prąd w pierwszej kolejności ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00