Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 5 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-2.4012.500.2022.2.AA

Wnioskodawca nie będzie mieć prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę 100% podatku naliczonego od wydatków związanych z zakupem i eksploatacją samochodu osobowego udostępnianego członkowi zarządu.

Wnioskodawca nie będzie mieć prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę 100% podatku naliczonego od wydatków związanych z zakupem i eksploatacją samochodu osobowego udostępnianego członkowi zarządu.

Interpretacja indywidualna - stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

24 października 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 20 października 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami związanymi z zakupem i eksploatacją samochodu. Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie- pismem z 21 grudnia 2022 r. (wpływ 30 grudnia 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Firma (…) Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) zamierza dokonać zakupu samochodu osobowego marki (...). Samochód będzie wykorzystywany do prowadzonej działalności gospodarczej w celu umożliwienia dojazdu pracowników do miejsca świadczenia pracy. Ze względu na brak dodatkowego miejsca pod miejscem siedziby, samochód będzie parkowany w pobliżu miejsca zamieszkania pracownika, co zapewnić ma bezpieczniejszy sposób na garażowanie samochodu służbowego.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przedmiotowy samochód zostanie wzięty w leasing na podstawie umowy leasingu.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Zgodnie z danymi technicznymi samochodu opisanego we wniosku, masa całkowita wynosi poniżej 3,5 tony.

Samochód będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Samochód będzie wykorzystywany wyłącznie do celów działalności gospodarczej. Wykorzystywanie go do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą zostanie wykluczone. Spółka swoimi działaniami dochowa należytej staranności, aby wykluczyć możliwość użycia pojazdu do celów prywatnych. Wprowadzone zostaną zabezpieczenia, dostosowane bezpośrednio do działalności przedsiębiorstwa oraz planowanego sposobu używania pojazdu.

Użytkownikiem opisanego samochodu będzie członek zarządu.

Samochód będzie wykorzystywany do prowadzonej działalności gospodarczej w celu umożliwienia dojazdu członka zarządu do miejsca świadczenia pracy. Ze względu na brak dodatkowego miejsca pod siedzibą Spółki, samochód będzie parkowany w pobliżu jego miejsca zamieszkania, co zapewnić ma bezpieczniejszy sposób na garażowanie samochodu służbowego.

Użytkownik opisanego samochodu będzie miał dowolność wyboru miejsca parkowania po zakończeniu pracy. Będzie to miało na celu zapewnienie najbezpieczniejszego sposobu na garażowanie pojazdu.

Do okoliczności potwierdzających fakt, że opisany samochód nie będzie wykorzystywany do użytku prywatnego będzie istnienie ewidencji przebiegu pojazdu, o której mowa w art. 86a ust. ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00