Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Wiążąca Informacja Stawkowa z dnia 11 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0112-KDSL2-1.440.218.2022.2.MC

WIS świadczenie kompleksowe - energia elektryczna wraz z usługą dystrybucji

WIS świadczenie kompleksowe - energia elektryczna wraz z usługą dystrybucji

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2651, z późn. zm.), zwanej dalej Ordynacją podatkową i art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku (…) z dnia 27 października 2022 r. (data wpływu 31 października 2022 r.), uzupełnionego pismami: z dnia 2 grudnia 2022 r. (data wpływu 14 i 16 grudnia 2022 r.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje niniejszą wiążącą informację stawkową.

Przedmiot wniosku: towar (świadczenie kompleksowe) - energia elektryczna wraz z usługą dystrybucji

Opis: Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT i w ramach prowadzonej działalności wynajmuje lokal użytkowy będący jego własnością. Z użytkownikiem lokalu (najemcą) jest zawarta umowa określająca zasady wynajmu, wysokość stawki czynszowej i opłat za media. Najemca będzie uiszczał opłatę za energię elektryczną wg wskazań podliczników i aktualnej ceny. Cenę netto energii elektrycznej dla najemcy Wnioskodawca wylicza jako średnią wszystkich składników opłat z faktury dostawcy. Na cenę energii elektrycznej będącej przedmiotem wniosku składa się cena energii elektrycznej i cena dystrybucji tej energii.

Wnioskodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej spowodowanej działaniem najemcy.

Rozstrzygnięcie: CN 2716 00 00

Stawka podatku od towarów i usług: 23%

Podstawa prawna: art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146ea pkt 1 oraz art. 146ef ust. 1 pkt 1 ustawy

Cel wydania WIS: określenie stawki podatku od towarów i usług

UZASADNIENIE

W dniu 31 października 2022 r. Wnioskodawca złożył wniosek w zakresie sklasyfikowania ww. świadczenia. Wniosek uzupełniono dnia 14 grudnia 2022 r. o przedmiot wniosku, brakującą opłatę, prawidłowy NIP, wskazanie umowy, która ma być przedmiotem analizy oraz stosowne dokumenty oraz dnia 16 grudnia 2022 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00