Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 12 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-2.4010.225.2022.1.SP

Ustalenie czy Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów finansowania dłużnego (uwzględniając limity wynikające z art. 15c ustawy o CIT): odsetki od Kredytu w Rachunku; wydatki na spłatę Kosztów Dodatkowych; odsetki od Pożyczki nr 1 w proporcji, w której środki z Pożyczki nr 1 zostały przeznaczone

Ustalenie czy Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów finansowania dłużnego (uwzględniając limity wynikające z art. 15c ustawy o CIT): odsetki od Kredytu w Rachunku; wydatki na spłatę Kosztów Dodatkowych; odsetki od Pożyczki nr 1 w proporcji, w której środki z Pożyczki nr 1 zostały przeznaczone na spłatę kapitału i odsetek wynikających z Umowy Kredytu; odsetki od Pożyczki nr 1 w proporcji, w której środki z Pożyczki nr 1 zostały przeznaczone na spłatę Kosztów Dodatkowych; odsetki od Pożyczki nr 2; odsetki od Potencjalnej Pożyczki udzielonej przez Wspólnika Spółki.

Interpretacja indywidualna

- stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

15 listopada 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 15 listopada 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie ustalenia czy Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów finansowania dłużnego (uwzględniając limity wynikające z art. 15c ustawy o CIT): odsetki od Kredytu w Rachunku; wydatki na spłatę Kosztów Dodatkowych; odsetki od Pożyczki nr 1 w proporcji, w której środki z Pożyczki nr 1 zostały przeznaczone na spłatę kapitału i odsetek wynikających z Umowy Kredytu; odsetki od Pożyczki nr 1 w proporcji, w której środki z Pożyczki nr 1 zostały przeznaczone na spłatę Kosztów Dodatkowych; odsetki od Pożyczki nr 2; odsetki od Potencjalnej Pożyczki udzielonej przez Wspólnika Spółki.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

A. Sp. z o.o. (dalej: "Spółka") jest spółką informatyczną, tworzącą i rozwijającą innowacyjne i technologicznie zaawansowane programy komputerowe.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest:

1)licencjonowanie autorskiej platformy służącej do budowy multimedialnych serwisów internetowych,

2)tworzenie i implementacja oprogramowania w ramach prowadzonych projektów klienckich,

3)licencjonowanie technologii służącej do głębokiej inspekcji ruchu sieciowego,

4)usługi przechowywania i transferu treści multimedialnych w Internecie,

5)usługi utrzymaniowe w zakresie oferowanego oprogramowania.

Z uwagi na profil prowadzonej działalności, istotna część wpływów ze sprzedaży ma charakter nieregularny. Dotyczy to w szczególności sprzedaży licencji, gdzie klient dokonując jednorazowej płatności z góry nabywa prawo do korzystania z platformy w danym okresie (zwykle kilkunastomiesięcznym). Ponadto, usługi związane z tworzeniem i implementacją oprogramowania dla klientów najczęściej realizowane są w ramach uzgodnionego, wielomiesięcznego harmonogramu prac.

Przyjmowanie usług przez klienta odbywa się albo na podstawie końcowego protokołu odbioru, albo na podstawie częściowych odbiorów poszczególnych faz projektu. Z tego względu płatność za wyświadczone usługi (uwarunkowana najczęściej odbiorem) może nastąpić dopiero po kilku miesiącach od uruchomienia projektu. W związku z powyższym, sytuacja płynnościowa Spółki jest bardzo zróżnicowana. W przeciągu roku występują okresy, w których posiada ona znaczące nadwyżki gotówki, podczas gdy w niektórych miesiącach bieżąca płynność jest zagrożona i wymaga podjęcia dodatkowych działań.

Na przestrzeni ostatnich lat Spółka finansowała swoją działalność ze zrealizowanych zysków. Jednakże z uwagi na wzrost skali działalności, pojawiające się czynniki inflacyjne w zakresie kosztów osobowych, jak i nieosobowych, a także wzrost udziału przychodów w których wpływy od klientów maja charakter nieregularny, Spółka zdecydowała ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00