Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Interpretacja

Interpretacja indywidualna z dnia 24 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.997.2022.1.MAP

Określenie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Określenie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Interpretacja indywidualna - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

26 listopada 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 26 listopada 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy określenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Jest Pan osobą fizyczną prowadzącą od 5 stycznia 2017 r. jednoosobową działalność gospodarczą w ramach której świadczy usługi informatyczne dla kontrahenta z branży IT. Jest Pan polskim rezydentem podatkowym oraz czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W 2022 r. rozlicza się Pan w zakresie swoich przychodów na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i taką formę opodatkowania w zakresie swoich przychodów zamierza Pan kontynuować w latach następnych. Usługi, które Pan świadczy w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej sklasyfikowane zostały pod numerami PKWiU 62.01.12.0 oraz 62.02.30.0. Jak wskazano na wstępie pracuje Pan w branży IT, a zakres świadczonych usług informatycznych dotyczy: "Projektowania i rozwoju technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych" oraz "Usług pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego". Prowadzona przez Pana działalność gospodarcza jest działalnością usługową w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej również: "Ustawy o ryczałcie"). Uzyskuje Pan przychody jedynie ze świadczenia usług wskazanych we wniosku. Aktualnie Pana usługi wykonywane są na rzecz jednego kontrahenta.

Pana zadania na podstawie umowy oraz aneksów zawartych z kontrahentem obejmują m.in.:

-omówienie integracji systemowych oraz omówienie zaproponowanych rozwiązań i technologii,

-usługi polegające na przedstawianiu funkcjonalności systemu, polegających na wskazaniu sposobu ich działania w danym systemie,

-przygotowywanie specyfikacji technicznej do projektowanych i zaimplementowanych systemów.

Wskazany wyżej zakres opisanych prac nie stanowi usług związanych z szeroko rozumianym wytwarzaniem, rozwojem oraz implementacją oprogramowania, doradztwem w zakresie oprogramowania, a także doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego. Programowaniem zajmuje się osobny dział kontrahenta, a Pan nie bierze udziału w opracowywaniu i wdrażaniu kodu poszczególnych ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00