Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 30 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.721.2022.2.MZA

Ustalenie, czy Spółka zobowiązana jest zgodnie z art. 26 ust. 1 w zw. z art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do pobierania i odprowadzania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat należności z tytułu umowy CCA.

Ustalenie, czy Spółka zobowiązana jest zgodnie z art. 26 ust. 1 w zw. z art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do pobierania i odprowadzania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat należności z tytułu umowy CCA.

Interpretacja indywidualna

- stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

24 października 2022 r. wpłynął za pośrednictwem ePUAP Państwa wniosek z tego samego dnia o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Spółka zobowiązana jest zgodnie z art. 26 ust. 1 w zw. z art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do pobierania i odprowadzania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat należności z tytułu umowy CCA.

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 18 stycznia 2023 r. (wpływ 19 stycznia 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

U sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca, Spółka) z siedzibą w (…) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Przedmiotem działalności Spółki oraz innych podmiotów z grupy jest wynajem pomp, systemów pompowych, systemów obudowy wykopów oraz agregatów prądotwórczych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka każdego roku zawierała umowę o partycypacji w kosztach tj. Cost Contribution Arrangement (dalej: CCA), z łotewską spółką X będącą jedynym udziałowcem spółki oraz innymi spółkami z grupy (Y, Z), których siedziba mieści się odpowiednio w Estonii i na Litwie. Ostatnią umowę zawarto w dniu 1 stycznia 2020 r. na czas nieokreślony. W spółkach tych X posiada co najmniej 25% udziałów przez minimum 2 lata nieprzerwanie. W ramach niniejszej umowy uczestnicy współdzielą koszty związane z wykorzystywaniem sprzętu technicznego. Celem przedmiotowej umowy jest umożliwienie uczestnikom korzystania z różnych jednostek floty technicznej grupy, będących własnością poszczególnych uczestników, co pozwala na optymalizację efektywności kosztowej wykorzystania sprzętu posiadanego na poziomie grupy oraz na oferowanie lepszych usług klientom zewnętrznym. Przykładowo, dzięki uczestniczeniu w umowie, Spółka jest w stanie zrealizować zapotrzebowanie swoich klientów na pompy w większym zakresie, tzn. z wykorzystaniem nie tylko pomp, które stanowią jej własność, ale także pomp będących własnością innych podmiotów grupowych i niewykorzystywanych w danym momencie (tj. nieoddanych przez te spółki w najem ich klientom). Dzięki temu Spółka może zrealizować wyższe przychody nie ponosząc zwiększonych nakładów na środki trwałe, lecz korzystając, w miarę potrzeb, z zasobów innych podmiotów z grupy prowadzących analogiczną działalność. Jednocześnie, w przypadku braku zapotrzebowania na najem pomp będących własnością Spółki na polskim rynku, po stronie klientów Spółki, Spółka nadal ma możliwość uzyskiwania przychodów dzięki temu, że pompy mogą być wykorzystane do działalności przez inne podmioty grupowe, w związku z czym Spółka otrzyma wynagrodzenie na podstawie umowy CCA. W ramach CCA zastosowano następujący mechanizm płatności: Spółki córki tj. Y, Z oraz Wnioskodawca w związku z wykorzystywaniem przez nie sprzętu w rozliczanym okresie na potrzeby oddania ich w najem, w okresach miesięcznych ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00